استان یزد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاستان یزد یکی از استان‌های ایران به مرکزیت یزد می‌باشد.

جعبه ابزار