• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

استان خراسان شمالی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاستان خراسان شمالی به مرکزیت شهرستان بجنورد در شمال شرقی ایران واقع است. این استان در سال ۱۳۸۳ و پس از تقسیم استان خراسان به سه استان، ایجاد شد. بجنورد و شیروان و اسفراین به ترتیب پرجمعیت‌ترین شهرستان‌های استان خراسان شمالی به حساب می‌آیند.


جعبه ابزار