• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

احمد پورهنگ

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهجدهم بهمن ،۱۳۵۰ در شهرســتان ري چشم به جهان گشود. پدرش رجب، كارمند شــركت واحد اتوبوسرانی بود و مادرش بتول نام داشت. تا دوم راهنمايي درس خواند. كارگری میکرد. به عنوان بســيجي در جبهه حضور يافت. هفتم تير ،۱۳۶۷ با ســمت آرپيجيزن در شاخشميران توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت تركش خمپاره به شــكم، شهيد شــد. مزار او در بهشــتزهراي شهرستان تهران واقع است.


جعبه ابزار