• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

احمد رهبری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشهید احمد رهبری
نـام پـدر :رضاقلی
تـاریخ تـولـد :۱۳۳۶/۰۲/۰۲
مـحل تـولـد :کرج
سـن :۵۸ سـال
دیـن و مـذهب :اسلام شیعه
تـاریخ شـهادت :۱۳۹۴/۰۷/۰۲
کـشور شـهادت :عربستان
مـحل شـهادت :مکه
نـحوه شـهادت :ازدحام جمعیت در منا
مـحل مـزار :؟؟رده‌های این صفحه : شهدای فاجعه منا (۱۳۹۴)
جعبه ابزار