• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

احمد انصاری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکم آذر ۱۳۴۶، در شهرستان تهران چشم به جهان گشود. پدرش جمال، خواروبارفروش بود و مادرش منظر نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی تا سطح (مقدمات) پرداخت. از سوی ستاد اعزام مبلغین در جبهه حضور یافت. یکم اسفند ۱۳۶۴، با سمت مبلغ در اهواز بر اثر اصابت موشک به هواپیما شهید شد. مزار او در بهشت زهرای شهرستان تهران واقع است.
جعبه ابزار