• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ابراهیم زیرکاری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهفتم مرداد ۱۳۲۸ ،در شهرستان زابل ديده به جهان گشود. پدرش مستيان و مادرش جا نب يبي نام داشت. تا پايان دوره ابتدايي درس خواند. راننده بود. ازدواج كرد و صاحب چهار پسر و چهار دختر شد. از سوي بسيج در جبهه حضور يافت. بيس توهفتم آذر ۱۳۶۴ ، با سمت راننده در جاده گناوه - اهواز دچار سانحه رانندگي شد و به شهادت رسيد. مزار او در بهش تمصطفي شهرستان زاهدان واقع است


جعبه ابزار