• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ابراهیم زوری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افكيم دي ۱۳۴۴ ، در شهرستان زابل به دنيا آمد. پدرش علي، كشاورز بود وئ مادرش معصومه نام داشت. تا پايان دوره راهنمايي درس خواند. به عنوان گروهبان دوم ارتش در جبهه حضور يافت. سيزدهم آبان ۱۳۶۳ ، در زبيدات عراق بر اثر اصابت تركش خمپاره به شهادت رسيد. مزار او در بهش تمصطفي زادگاهش قرار دارد.


جعبه ابزار