• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ابراهیم خلیلی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشهید ابراهیم خلیلی
نـام پـدر :عباس (شهید عباس خلیلی)
تـاریخ تـولـد :۱۳۵۸/۱۰/۸
مـحل تـولـد :تهران
سـن :۳۸ سـال
دیـن و مـذهب :اسلام شیعه
تـاریخ شـهادت :۱۳۹۶/۶/۴
کـشور شـهادت :سوریه
مـحل شـهادت :شرق حلب
نـحوه شـهادت :انفجار تله انفجاری
موقـعیت مـزار در گـلزار شـهدا بهشت زهرا قـطعـه :۲۶ ردیـف :۶۱ شـماره :۱۶
جعبه ابزار