• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیه مجاهدون

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه مُجاهدون (سوره نساء:۹۵) در مقام مقایسه میان جهادگران و بازماندگان از جهاد ، بر برتری مجاهدان تأکید و مؤمنان را به جهاد تشویق می‌کند. طبق این آیه، بین کسانی که به جهت مریضی یا مانعی نمی‌توانند در جهاد شرکت کنند با کسانی که از روی نفاق و دشمنی جهاد را ترک می‌کنند، تفاوت است. این آیه به انواع مختلف جهاد با مال و جان اشاره دارد و اجر و پاداش جهادگران را بسیار بزرگ توصیف می‌کند.


رده‌های این صفحه : واژگان و اصطلاحات جهاد
جعبه ابزار