• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیه ایثار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه ایثار نهمین آیه سوره حشر است که در مورد ایثار انصار نازل شد. آنان به پیامبر اعلان داشتند که غنائم بنی‌نضیر را میان مهاجران تقسیم کند و نه تنها از آن غنائم سهمی نمی‌خواهند؛ بلکه حاضرند اموال خود را نیز میان مهاجران تقسیم کنند. داستان‌های دیگری نیز وجود دارد که مفسران آن‌ها را پس از نزول آیه دانسته و معتقدند این آیه بر آنان نیز تطبیق می‌کند. در این آیه با سه توصیف محبت به مهاجران، بلندنظری و ایثار، به فضل انصار اشاره شده است.


رده‌های این صفحه : واژگان و اصطلاحات جهاد
جعبه ابزار