• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیه اذن جهاد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه اذن جهاد (سوره حج: ۳۹) یا آیه قتال اولین آیه‌ای که به مسلمانان مورد ظلم واقع شده، اجازه جهاد با مشرکان را داده است. به باور مفسران، آیه قتال ناسخ آیاتی است که بر مدارا با مشرکان تأکید می‌کرد. برخی از فقهای شیعه با استناد به این آیه، جهاد دفاعی را منوط به اذن امام نمی‌دانند؛ در مقابل، شماری از اهل‌سنت جهاد ابتدایی را از آیه برداشت کرده‌اند. در شماری از روایات افرادی چون حضرت علی ، جعفر بن ابی‌طالب و حمزة بن عبدالمطلب مصداق این آیه دانسته شده‌اند. بعضی از نویسندگان دینی با استناد به این آیه موضوعاتی چون معتدل بودن دین اسلام و رجعت را برداشت کرده‌اند. آیه ۳۹ سوره حج، آیه اذن جهاد خوانده می‌شود. این آیه، به آیه قتال یا اذن در قتال نیز شهرت یافته است.


رده‌های این صفحه : واژگان و اصطلاحات جهاد
جعبه ابزار