لشکر 19 فجر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

تاریخچه

[ویرایش]

تیپ امام سجاد علیه السلام که تشکیل شد در اولین مرحله، به عملیات بیت المقدس وارد شد، پادگان شهید بهشتی اهواز که قبل از آن مقر اعزام نیرو بود، به عنوان عقبه، به استان فارس واگذار شد تا از آنجا نیروهای خودشان را سازماندهی کنند. اولین بار تیپ امام سجاد به فرماندهی سردار حاج محمدنبی رودکی به استان فارس واگذار شد. آن زمان رزمندگان فارس متفرق و در کل یگان های کشور پخش بودند؛ که با تشکیل تیپ امام سجاد ، اعزام ها را متمرکز کردند و گفتند نیروها باید از استان خودشان اعزام ها شوند. آن زمان تیپ ذوالفقار به فرماندهی حاج علی اسدزاده در عین خوش تشکیل شد اما چون این تیپ ها دارای عقبه محکمی نبود، در لشکر ۱۹ فجر و المهدی ادغام شدند. پس از آن تیپ المهدی در فروردین سال ۱۳۶۲ از لشکر ۱۹ فجر مستقل شد و بعد از آن هم تیپ امام سجاد و حضرت فاطمه زهرا در لشکر ۱۹ فجر ادغام شدند و لشکر عملیاتی ۱۹ فجر را تشکیل دادند.

بعد از مدتی یگان های دیگری به استان فارس اضافه شدند مثل تیپ ۵۶ یونس ، تیپ مهندسی ۴۶ الهادی ، تیپ ۲۸رزهی صفر که به کمک به یگان های رزم در جبهه آمدند. یگان های تیپ المهدی و لشکر ۱۹ فجر، یگان های رزم فارس بودند، و توسط بچه های رزمنده استان فارس تغذیه می شدند و نقششان در عملیات ها از بعد از سال ۱۳۶۲ پررنگ تر شد.


عملیات های مرتبط

[ویرایش]


عملیات فتح المبین
عملیات بیت المقدس
عملیات رمضان
عملیات خیبر
عملیات بدر
عملیات والفجر هشت
عملیات کربلای چهار
عملیات کربلای پنج
عملیات والفجر ده
عملیات قدس سه
عملیات نصر چهار

نتیجه این عملیات ها، هدیه بیش از پانزده هزار شهید بود که به مانند برگ زرینی در تاریخ استان فارس خواهد ماند که به بهترین شکل ممکن از خاک وطنشان دفاع کنند. بیست و پنج هزار جانباز ، دو هزار و دوبیست آزاده ، هشتصد مفقودالاثر و سه هزار شهید دانش آموز، حتی سی شهید اهل سنت از استان فارس داشتیم و چهارصد غواص شهید، سیصد و پنجاه و هفت روحانی شهید، سیصد و سیزده سردار شهید، حتی نقش خانم های استان فارس هم در جنگ بی بدیل بود؛ به طوری که صد و چهل و شش بانوی شهید داریم که شست و پنج بانو در میدان جنگ به شهادت رسیدند. بعد از جنگ هم بالغ بر هفتاد شهید مدافع حرم را این استان شهیدپرور تقدیم راه دفاع از حریم اهل الله دادند تا به کشور عزیزمان آسیبی نرسد.


جعبه ابزار