تیپ 37 زرهی شیراز

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتیپ ۳۷ زرهی شیراز یکی از یگان های رزمی مستقل ارتش جمهوری اسلامی ایران است که استان فارس را تحت پوشش قرار داده است.


جعبه ابزار