آبادان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشهرستان آبادان یکی از معروفترین شهرستان‌های ایران در استان خوزستان است. این شهرستان با شهرستان خرمشهر ، شهرستان شادگان و شهرستان ماهشهر هم‌مرز است. مرکز شهرستان آبادان شهر آبادان است. جنوب این شهرستان را خلیج فارس در بر می‌گیرد. آبادان، در پی جنگ مورد یورش سنگین عراق قرار گرفت و پس از ویرانی‌های فراوان پس از عملیات ثامن الائمه این شهر از محاصره آزاد شد. پس از اینکه لشکر ۷۷ خراسان باکمک واحدهای دیگر محاصره آبادان را شکست، لقب پیروز به لشکر ۷۷ خراسان اعطا شد و نام آن رسما به لشکر ۷۷ پیروز خراسان تغییر کرد.
جعبه ابزار