مریوان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشهرستان مریوان یکی از شهرستانهای استان کردستان در غرب ایران است. مرکز این شهرستان شهر مریوان است. این شهرستان از شمال به شهرستان سقز ، از شرق و جنوب شرقی به شهرستان سنندج ، از جنوب به بخش نوسود از شهرستان پاوه و از غرب و شمال غربی به خاک عراق محدود است.

فهرست مندرجات

۱ - شهر مریوان

شهر مریوان

[ویرایش]

مَریوان مرکز شهرستان مریوان است که در ۱۲۵ کیلومتری غرب شهرستان سنندج، مرکز استان کردستان قرار دارد. در دوران جنگ ایران و عراق، مریوان همواره بمباران هوایی و موشکی می‌شد و تعدادی از روستاهای اطراف نیز بمباران شیمیایی شدند. اما هیچ‌گاه نیروهای عراقی وارد این شهر نشدند.


رده‌های این صفحه : شهرستان‌های استان کردستان
جعبه ابزار