عملیات کربلای پنج

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنام گذاری سال ۱۳۶۵ به سال سرنوشت از طرف ایران و عدم موفقیت عملیات کربلای چهار به دلیل کشف محورهای نفوذی نیروهای خودی توسط دشمن پیش آمد، بحرانی برای فرماندهان جنگ ایرانی به وجود آورد که موجب شد فرماندهی عالی جنگ برای انجام یک عملیات ، تضمین پیروزی طرح های عملیاتی را در خواست نماید. این درخواست نیز باعث گردید تا کمتر کسی خطر را برای انجام یک عملیات قبول نماید ولی به دلیل آنکه پذیرش بن بست در جنگ،هدف عمده ای بود که استکبار جهانی انتظار داشت فرماندهی سپاه پاسداران با کسب تجربه نقاط ضعف عراق و آسیب پذیر بودن مواضع عراقی ها در منطقه شلمچه ، عملیات کربلا ۵ را طراحی کرد و با پیش بینی اهدافی با عمق کمتر در داخل خاک عراق به اجراء درآورد.

در این عملیات نقش ویژه ای به عهده نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران ، هوانیروز و یگانهای پشتیبانی کننده از نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران مانند توپخانه سنگین و احداث پل های مورد نیاز گذاشته شد. چهار قرارگاه نجف ، قرارگاه قدس ، قرارگاه کربلا و قرارگاه نوح با بیش از ۱۰ لشکر به مواضع سپاه سوم عراق ، سپاه ششم عراق و سپاه هفتم عراق یورش بردند تا منطقه شلمچه را تصرف نموده و امکان پیشروی به سمت بصره را فراهم آورند.

در شکل کلی همان طرح عملیات کربلای چهار با تغییرات جزئی و با رمز "یا زهرا (س)" اجراء گردید. قرارگاه نوح،پشتیبانی را به عهده گرفت و محور پیشروی از شلمچه به طرف منطقه تنومه تعیین شد و بر اساس ماموریت محوله، قرار بود قرارگاه کربلا در شمال، قرارگاه قدس در مرکز و قرارگاه نجف در جنوب از خطوط مرزی عبور کرده و بعد از تصرف بوبیان ، کوت سواری و شلمچه، در امتداد شط العرب به طرف تنومه ادامه حمله دهند. ولی ارتش عراق برای سد کردن حرکت رزمندگان ایران حاضر شد بهای سنگینی پرداخت نماید، لذا با گسیل انبوه نیروهای خود به منطقه ای به وسعت کم در زیر آتش شدید و موثر نیروی خودی ایستادگی نمود. در این عملیات حسین خرازی و اسماعیل دقایقی فرماندهان لشکرهای ۱۴ امام حسین و لشکر ۹ بدر سپاه پاسداران و همچنین روحانی مجاهد عبدالله میثمی به شهادت رسیدند. خلبانان با ۵۰ بالگرد هوانیروز توانستند با انجام ۱۴۸۳ ساعت پرواز ضمن انهدام سنگرها و ادوات زرهی دشمن ۱۶۵ مجروح را تخلیه و ۴۸۲۲ رزمنده را به مناطق عملیاتی ترابری و نزدیک به ۵۰۰ تن اذوقه و مهمات را حمل کنند.

نتیجه
مواضع متعددی درخاک عراق به اشغال ایران درآمد که بالغ بر ۷۵ کیلومتر مربع بود.
حدود ۹۰۰۰۰ عراقی کشته و زخمی شدند و ۲۳۸۵ نفر به اسارت درآمدند.
هشتصد تانک و نفربر منهدم شد و ۱۹۰ دستگاه به غنیمت درآمد.
چهل فروند هواپیما و ۵ بالگرد سقوط کرد.
۱۸۰عراده توپ و ۹۰ قبضه پدافند هوائی منهدم و ۲۰ عراده توپ نیز به غنیمت درآمد.
بعد از عملیات شمارش معکوس پایان جنگ شروع شد که منجر به صدور قطع نامه ۵۹۸ در سال ۱۳۶۶ گردید


جعبه ابزار