جانباز

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجانباز کسی است که در راه کیان و شرف و دین به دفاع می‌پردازد و علی‌رغم کوشش‌هایش در حفظ جان، به اراده الهی بخشی از پیکر خویش را از دست داده و به دوست می‌دهد.


جانباز در جنگ ایران و عراق

[ویرایش]

مفهوم و اصطلاح جانبازی پس از انقلاب اسلامی ایران و در دوران جنگ ایران و عراق گسترش فراوان یافت و یه یکی از مفاهیم اصلی اجتماعی تبدیل شد. استفاده گسترده عراق از بمب‌های شیمایی شکنجه گسترده اسرای ایرانی در اردوگاههای عراق، بمباران و موشک باران شدید شهرها و روستاهای ایران سبب شد تا چند صد هزار نفر از شهروندان ایرانی که در بین آنان زن، مرد، کودک و پیر و جوان دیده می‌شود به اشکال مختلف جانباز شوند. آمار جانبازان ایران بیش از ۵۵۰ هزار نفر تخمین زده شده‌است.

جانباز شیمیایی

[ویرایش]

ایران دارای یکی از بیشترین مجروحان شیمایی در تاریخ است. در میان جانبازان ایرانی افرادی دیده می‌شود که در دوران جنینی و در جریان بمباران شیمایی سردشت توسط عراق مجروح شیمایی شده و جانباز به دنیا آمدند. جانبازان شیمایی پس از تحمل رنج‌های و بیماری‌های فراوان از دنیا می‌روند.

جانباز اعصاب و روان

[ویرایش]

در میان جانبازان ایرانی بجز معلولیت‌های مختلف جانبازان اعصاب و روان نیز دیده می‌شود. ازدواج بسیاری از دختران ایرانی با جانبازان سبب شد تا این افراد و جامعه آسیب کمتری از این مجروحیت‌ها متحمل شوند.


رده‌های این صفحه : افراد بر پایه وضعیت
جعبه ابزار