اشنویه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشهرستان اشنویه از شهرستان‌های مرزی استان آذربایجان غربی است که در قسمت غربی این استان قرار دارد. مرکز این شهرستان، شهر اشنویه است. مردم این شهرستان به زبان کردی تکلم می‌کنند.

فهرست مندرجات

۱ - شهر اشنویه

شهر اشنویه

[ویرایش]

اشنویه از شهرهای مرزی و کردنشین استان آذربایجان غربی است که در قسمت غربی این استان قرار دارد. شهر اشنویه مرکز شهرستان و فاصله آن با مرکز استان ۷۰ کیلومتر است و در جنوب غرب استان آذربایجان غربی قرار دارد. اشنویه با شهرستان ارومیه در شمال، با شهرستان نقده در شرق، با شهرستان پیرانشهر درجنوب و دو کشور عراق و ترکیه در غرب ارتباط دارد.


جعبه ابزار