• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 
317 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
1
... آدرس‌دهی مقاله‌های ویکیفقه و ویکی‌پرسش، به صفحه ... و رفع اشکال ویکی‌نگارها. ... مخاطبین ویکیفقه ... مخاطبین ویکیفقه اساتید حوزه و ... مقالات جزو اولویت‌های ویکیفقه است. ویکیفقه فعلا با محدودیت فعالیت ... که با استانداردهای ویکیفقه (دانشنامه‌ای بودن، ویکی‌سازی مناسب، ...
2
برای درج مطلب در ویکی فقه و یا ویکی پرسش رعایت آیین نامه ذیل ... . ... شروع مقالات در ویکی فقه ... چکیده در ویکی فقه ... مقالات در ویکی فقه با یک چکیده ... - راهنمای صوتی ویکی و همچنین راهنمای ویکی که در ویکی فقه موجود است به ...
3
... ایشان رجوع کنید به :‌ ویکی فقه ، دانشنامه اسلامی ، ویکی پدیا ... ایشان رجوع کنید به : ویکی فقه ، دانشنامه اسلامی ، ویکی پدیا ... ایشان رجوع کنید به : ویکی فقه ، دانشنامه اسلامی ، ویکی پدیا ...
4
 
5
... کل مقاله. ب: باب‌های فقهی که از این عنوان بحث ... مقاله‌ قبل از اینکه وارد ویکی گردد باید (replace) جایگزینی « ي ... هم اصطلاح باشد. مانند: ولایت فقیه 2- عنوان مقاله در متن ... - راهنمای صوتی ویکی و همچنین راهنمای ویکی که در ویکی فقه موجود است به ...
6
 
7
 
8
... عالم است. در ابواب مختلف فقه، مانند طهارت، صلاة، صوم ... دشنام‌دهنده پیامبر ... همه فقیهان اسلام بر این عقیده‌اند ... اسلام»، بازنویسی توسط گروه پژوهشی ویکی قه. ... ‌وسلّم)»، بازنویسی توسط گروه پژوهشی ویکی فقه. ... تاریخ اسلام ...
9
... ‌وسلّم)»، بازنویسی توسط گروه پژوهشی ویکی فقه. ... ‌وسلّم)»، بازنویسی توسط گروه پژوهشی ویکی فقه. ... تاریخ اسلام ... تاریخ ...
10
 
317 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
جعبه ابزار