• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 
19 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
1
... مقالات در ویکی فقه ... چکیده در ویکی فقه ... مقالات در ویکی فقه با ... می‌کنیم باید خود محل شاهد باشد و یااگر تکراری بود ... کلمه‌ای نزدیک محل شاهد قرمز شود. تبصره: در کلمه ... ‌شود. 2- راهنمای صوتی ویکی و همچنین راهنمای ویکی که در ویکی فقه موجود است ...
2
... مقاله‌ قبل از اینکه وارد ویکی گردد باید (replace) جایگزینی « ي ... می کنیم باید خود محل شاهد باشد و یا نزدیک محل ... شاهد باشد. 2- در آدرس دادن ... نشود. 2- راهنمای صوتی ویکی و همچنین راهنمای ویکی که در ویکی فقه موجود است ...
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
19 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
جعبه ابزار