سوادكوه شمالي

سوادكوه شمالي

سوادكوه شمالی در سال 1392 بنا به پیشنهاد شماره 152992/42/4/1 مورخ 06/12/ 1392 وزارت کشور و طي تصويب‌نامه شماره 262770/ت 48909/ ه مورخ 29/12/1391 هیات محترم دولت به عنوان شهرستان مستقل از سوادکوه به مركزيت شهر شیرگاه بتصويب رسيد ودر مورخه 23/2/1392 افتتاحيه شهرستان صورت گرفت . شهرستان سوادکوه شمالی در 36 درجه و 17 دقيقه عرض شمالي و 52 درجه و 54 دقيقه طول شرقي و با ارتفاع 223 متر از سطح دريا قرار دارد و با مساحت 4/488 كيلومتر مربع که از 2% مساحت استان برخوردار است ، همچنين داراي يك شهر (شيرگاه ) و 2 بخش( مرکزی و نارنجستان ) 4 دهستان ( هتكه ، چايباغ ، دهستان شرق و غرب ، لفور ) كه مشتمل بر 40 روستا و3 آبادي مي باشد. این شهرستان در ناحیه مرکزاستان مازندران قرار گرفته است وازجنوب به شهرستان سوادکوه،از شمال به شهرستان قائم شهر ،از شرق به شهرستان ساری و از غرب به شهرستان بابل محدود میباشد .

شما اینجا هستید: صفحه اصلی سوادكوه شمالي