نوشهر

نوشهر

شهرستان نوشهر  با مساحتي معادل 1716/5 كيلومتر مربع و متشكل از 2 بخش، 3 شهر و 6 دهستان در ساحل مازندران قرار دارد. نوشهر در گذشته به نامهاي خاچك – حبيب آباد و ده نو خوانده مي شد و سپس بااحداث تاسيسات بندري در سال 1318 هـ .ش به نوشهر تغيير نام يافت . اين شهرستان داراي دو بخش مركزي و كجور است. كجور از مناطق مهم باستاني و مركز رويان و پايتخت رستم دار بوده است. از مهمترين جاذبه هاي تاريخي و فرهنگي نوشهر مي توان به موارد زير اشاره كرد: برج آرامگاهي امامزاده طاهر مطهر – برج آرامگاهي سيد علي كياسلطان – برج آرامگاهي امامزاده حمزه رضا و نيز مجموعه فرهنگي كندلوس … جنگل سيسنگان، دريا و بندر( نوشهر) از پرجاذبه ترين مناطق گردشگري آن است. با فراهم آوردن امكانات بيشتر گردشگری از جمله تورهاي دريايي در اسكله هاي بندر نوشهر اين شهرستان بهمراه چالوس، به عنوان قطب بزرگ توريستي كشور مطرح خواهد شد.

شما اینجا هستید: صفحه اصلی نوشهر