نور

نور

شهرستان نور داراي مساحتي معادل 2675 كيلومتر مربع و متشكل از 3 بخش، 5 شهر و 9 دهستان مي باشد. نور كه تاچند سال قبل سوده ناميده مي شد از شهرستان مهم رستمدار و يكي از مراكز ملوك استندار و رستمدار، بخشي    ميان رويان و مازندران بوده است. مراكز ديدني آن عبارتند از : قلعه پولاد بلده ، بقعه متبركه آقا شاه بالو زاهد ، بقعه متبركه جمشيد كيا سلطان، خانه نيما در بلده ، پل خشتي نور و تكيه تاكر...شهرستان نور به لحاظ توسعه صنعتي و گردشگري شرايط ممتازي در استان پيدا كرده است. محصول غالب كشاورزي منطقه، برنج مي باشد.

شما اینجا هستید: صفحه اصلی نور