رادیو بغداد؛صوت الجماهیر

رادیو بغداد، بخش فارسی زبان رادیو عراق بود. از دوران عبدالکریم قاسم با توجه به نفوذ حزب کمونیست عراق در دوران قاسم، قبل از انقلاب ایران بر علیه حکومت پهلوی و بعد از انقلاب ایران بر علیه جمهوری اسلامی اقدام به پخش برنامه می‌کرد. سرویس عربی رادیو بغداد موسوم به«صوت الجماهیر» است

خواندن 3557 دفعه
شما اینجا هستید: صفحه اصلی