اسدی-محمد جعفر

نام و نام خانوادگی : (سرتیپ) محمدجعفر اسدی

 

فرمانده لشکر های المهدی و ۱۹ فجر فارس در دوران جنگ

از فرماندهان روزهای نخست جنگ به بعد در جبهه جنوب

فرمانده نیروی زمینی سپاه

معاون بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح

خواندن 4034 دفعه
شما اینجا هستید: صفحه اصلی