موسوی اردبیلی-عبدالکریم

نام و نام خانوادگی : (آيت الله العظمى)‏ سید عبدالکریم موسوى اردبيلى

متولد :  8 بهمن سال 1304 ش، مصادف با 13 رجب سال 1344 ق

محل تولد : شهر اردبيل

نام پدر : (روحانى بزرگوار) مرحوم سيد عبدالرحيم

نام مادر : مرحومه سيده خديجه

ايشان آخرين و تنها فرزند ذکور خانواده بود که در دو سالگى مادر خود را در اثر بيمارى حصبه از دست داده و تحت مراقبت خواهرانشان قرار گرفت.

 

-فعاليتهاى علمى و فرهنگى در دهه اول انقلاب

از جمله اشتغالات ايشان در طى 11 سال اول انقلاب، تدوين قوانين کيفرى، جزایى و حقوقى دادگسترى و انطباق آنها با موازين شرع و فقه اسلامى، راهنمایى و استخراج احکام شرعى مسائل مستحدثه قضایى بود.با توجه به اينکه پاره‏اى‏ از قوانين موضوعه قبل‏ از انقلاب به ويژه قانون مجازات عمومى برگرفته از قوانين‏ اروپایى بود، چنين کار گسترده و وسيعى نيازمند صرف وقت فراوانى بود. براى اين منظور کميسيونى‏ از فقها و حقوق‏ دانان تشکيل شد و با همکارى دوستان متفکر و انديشمند، اين مهم به انجام رسيد و در نهايت قوانين جديد به صورت مدون و منقح و مطابق با شرع، تنظيم و ارائه گرديد.فعاليت علمى ديگر ايشان، بحث و بررسى‏علمى‏ و فقهى پيرامون مسائل مهم اقتصادى از قبيل امور بانکى‏ و پولى، معاملات جارى کشور، نظام اقتصادى حاکم بر آن و... بود که به شدت مورد نياز جمهورى نوپاى اسلامى بود و قبل از آن هيچ کارگسترده اجرایى در زمينه آن انجام نگرفته بود.

 

 -فعاليتهای بعد از سال 68

ايشان‏ از ابتداى اقامت مجدد در شهر مقدس قم، آغاز به تدريس خارج فقه و اصول نمود که تا سال 1379 يک دوره خارج اصول و نيز يک دوره فقه جزایى اسلام شامل قضا، حدود، قصاص، ديات و شهادات را تدريس نموده و آنها را به رشته تحرير درآورد. آیت الله موسوی اردبیلی در این مدت،‏ اقدام به تأسيس مؤسسه‏اى نمود به نام دانشگاه‏ علوم‏ انسانى (دارالعلم) مفيد با هدف تدریس علوم مورد نظر اسلام، يعنى‏ علوم انسانى‏ و بحث و بررسی نظرات اسلام در رديف نظرات ساير مکاتب. رشته‏هاى حقوق، اقتصاد، فلسفه، علوم سياسى و علوم قرآن در اين مؤسسه در سطح کارشناسى و کارشناسى‏ارشد تدريس مى‏گردد.

خواندن 3025 دفعه
شما اینجا هستید: صفحه اصلی