تیپ ۴۰ پیاده سراب

تیپ ۴۰ پیاده سراب جزئی از لشکر ۲۱ حمزه محسوب می‌شد، که مستقل گشته و عنوان تیپ ۴۰ مستقل پیاده سراب نام گرفت.

خواندن 5306 دفعه
شما اینجا هستید: صفحه اصلی