تیپ 22 پیاده کوهستانی

تیپ 22 از لشکر 8 پیاده کردستان عراق بود

خواندن 3461 دفعه
شما اینجا هستید: صفحه اصلی