زخمی؛مجروح؛جانباز

جانباز کیست؟جان‌بازی را انجام کاری با عشق و توأمان با عقل می‌خوانند و این به‌منظور انجام کار بدون تفکر نیست. اینگونه کسی که برای چیزی یا کاری جان خود را فدا می‌کند جانباز می گویند و به عبارت دیگر : جانباز کسی است که در راه کیان و شرف و دین و ارزش ها به دفاع می‌پردازد و علی‌رغم کوشش‌هایش در حفظ جان، به اراده الهی بخشی از پیکر خویش را از دست داده و به محضر خداوند یکتا تقدیم می کند.(زخمی یا «مجروح جنگی»)

رهنمود : در ایجاد و به‌روزرسانی این پرونده کوشا باشید

جانبازان در کلام بزرگان

خواندن 4346 دفعه
شما اینجا هستید: صفحه اصلی