پودر رفع آلودگی دکومیل

نحوه استفاده از پودر رفع آلودگی دکومیل ش.م.ه


الف - قبل از آلودگی : در این روش برای حفاظت از اثرات حمله شیمیایی (تاول زا - اعصاب ) احتمالی دشمن مورد استفاده قرار میگیرد . در این مواقع یا زمانیکه می خواهیم از منطقه آلوده عبور کنیم کلیه قسمتهای بدن بویژه نقاط حساس و مو دار بدن را که عرق زیاد می کند و بیشتر در معرض آلودگی قرار دارد ، مانند: زیر بغل ، کشاله ران ، دور گردن و ... را پودر پاشی می کنیم.

ب - بعد از آلودگی : در این صورت ابتدا با پارچه ، مایع مایع روی پوست را برداشته و سپس کلیه قسمتهای بدن را پودر پاشی می کنیم،بعد از پودر پاشی ، قسمتهای آلوده به رنگ قرمز مشخص می گردد که باید این قسمتها را بعد از پاک کردن پودر تغییر رنگ یافته مجددا پودر پاشی کرد ، در ضمن نقاطی از بدن که مایع از لباس عبور کرده بعد از بریدن نقطه آلوده لباس ، زیر آنرا رفع آلودگی می نمائیم . باید توجه داشت که کلیه مراحل رفع آلودگی از پوست باید ظرف پنج دقیقه انجام گیرد ، زیرا بعد از این مدت پودر اثر چندانی نخواهد داشت.

خواندن 3351 دفعه
شما اینجا هستید: صفحه اصلی