جرج پی. شولتزر

جرج پی. شولتس (George P. Shultz]  یک اقتصاد دان، دولتمرد و بازرگان اهل آمریکا است. او در سمت‌هایی همچون وزیر کار، وزیر خزانه داری، وزیر امور خارجه و رئیس اداره مدیریت و بودجهٔ آمریکا فعالیت کرده است.او یکی از تنها دو نفریست که در کابینه ی آمریکا به چهار سمت رسیده است. او عضو پیوسته بنیاد هوور در دانشگاه استنفورد نیزاست. شولتس دکترای اقتصاد صنعتی خود را در ۱۹۴۹ از ام آی تی دریافت کرد.

خواندن 3512 دفعه