ستاد مشترک ارتش

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران (ستاد آجا) به عنوان ستاد برتر در ارتش، مرکز برنامه‌ریزی، کنترل و هماهنگی بین هر چهار نیروی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته به ارتش همچون سازمان عقیدتی سیاسی و سازمان حفاظت اطلاعات ارتش می‌باشد. این نیروها شامل نیروی زمینی، نیروی دریایی ، نیروی هوایی و قرارگاه پدافند هوایی می‌باشد. لزوم هماهنگی و پشتیبانی هر سه نیرو از یکدیگر در جنگ‌ها و تهیه دستورالعمل‌های عملیاتی و اداری در زمان صلح باعث به وجود آمدن ستاد مشترک شده است.این ستاد تقریباً در تمامی ارتش‌های منظم دنیا وجود دارد و وظیفه اصلی آن هم ایجاد نظم و هماهنگی و وحدت رویه بین کلیه نیروهای رزمی ارتش می‌باشد. سپهبد قرنی اولین رئیس ستاد مشترک ارتش ایران پس از پیروزی انقلاب ۵۷ بود.  در سال ۱۳۶۸ و بعد از پایان جنگ ایران با عراق، ستادی با عنوان ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل گردید که نیروهای آن از ارتش، سپاه، وزارت دفاع و نیروی انتظامی تأمین می گردد. تا قبل از ایجاد این ستاد، دستورالعمل‌های کلی توسط ستاد مشترک ارتش و با همکاری وزارت دفاع تنظیم و به سایر نیروها و نیز شهربانی و ژاندامری جهت اجرا ابلاغ می گردید، لیکن این اقدام بعد از ایجاد ستاد کل نیروهای مسلح، به این ستاد واگذار گردیده و اقدامات ستاد مشترک به حوزه نیروهای تابعه ارتش محدود گردیده است.

خواندن 2089 دفعه