شهید و شهادت در کلام شهدا

شهید و شهادت در کلام شهدا

«شهید حسین جعفری- تیرتاش-گلوگاه» شهادت سعادت است ما از خدائیم و بازگشت ما به سوی اوست. انا لله و انا الیه الراجعون

«شهید عبدالعلی لطفی - تیرتاش-گلوگاه» مرا با لباس مقدس بسیجی ام دفن کنید و روی قبر من ننویسید ناکام چونکه به کام خود رسیده ام و کام من شهادت است و نگوئید ما فرزندمان را داماد نکرده ایم که عروس شهادت در سنگر به اغوش کشیده ام و گلوله ها عین نقل هایی بود که بر سر من میبارید.

« شهید علی اصغر نجفی- تیرتاش-گلوگاه»  پدر و مادر عزیزم اگر رفتم و بر نگشتم ناراحت نشوید و گریه نکنیداین ارزوی هر خدا پرست واقعی است که در راه اسلام به شهادت برسد.

« شهید علی اصغر ابوذری- ریحان اباد-گلوگاه»  از برادران خود میخواهم که در مجلس عزاداری من طوری باشند که هیچ نشان ندهد که این مجلس عزاداری است لباس سیاه بر تن نپوشید و خرما پخش نکنید بلکه شیرینی پخش کنید این را نمیشود گفت عزاداری باید گفت جشن عروسی چون انسان کاری را دوست داشته باشد و برای رضای خدا کاری انجام بدهد و در ان راه به شهادت برسد و یا اینکه ارزوی شهادت و عشق به رسیدن ان را داشته باشد ان مراسم برایش جشن عروسی است.

« شهید علی اصغر حجتی- ریحان اباد-گلوگاه»  من بطور یقین درک کرده ام که شهادت تصادفی یا شانسی نیست بلکه لیاقت و سعادتی است بزرگ.

« شهید علی اصغر حجتی- ریحان اباد-گلوگاه»  وقتی انسان میخواهد با خدا معامله کند بهترین چیز را تقدیمش میکند و امروز غیر از جان ناقابل چیز دیگری نداریم که تقدیم خدا کنیم.

« شهید سید موسی حسینی- ریحان اباد-گلوگاه» سنگر تنها خانه ای است که اجاره ی ان خون است  من این خانه ی کوچک سنگر را با همه ی جهان عوض نمیکنم . در درون سنگرها و در ورای خاکریزها نام استوار شهید خفته است .

« شهید محمد حسن محمودی- ریحان اباد-گلوگاه» غنچه ها باید پرپر شوند تا نسیم ملایم بهاری بوی خوش ان را بر مشام همگان رساند و این غنچه های پرپر امروز جوانان غیور هستند که در راه اسلام جانفشانی میکنند و محیط را اماده ظهور میسازند.

« شهید غلامعلی ولی پور- ریحان اباد-گلوگاه» شهید همچون قلبی است که به اندامهای خشک  و مرده و بی رمق جامعه خون تازه میدهد و بزرگترین معجزه ی شهادت این است که به نسل ها ایمان جدید میبخشد

« شهید ابراهیم ولی پور- ریحان اباد-گلوگاه» هیچ قطره ای در مقیاس حقیقت در نزد خدا از قطره خونی که در راه خدا ریخته شود بهتر نیست و من میخواهم با این قطره خونم به معشوقم که خدا است برسم.

« شهید الیاس یوسفی- ریحان اباد-گلوگاه» ما همه پاسداریم و برای شهادت امده ایم و در راه خدای بزرگ هر مصیبتی را میپذیریم و با زبونی و ضعف از معرکه خطر نمیگریزیم ما امده ایم که پرچم افتخار انقلاب اسلامی را بر افرازیم. ما امده ایم که جانبازی اصحاب حسین ع را زنده کنیم شهادت در راه خدا افتخار ماست و ارزو میکنیم که با کفن خونین در بارگاه خدای بزرگ حاضر شویم .

« شهید سلیمان عموزادی- مهدیرجه -گلوگاه» سلام بر شهیدان انقلاب اسلامی فوران خون شهیدان بزرگترین نمایش بیعت با امام بود که در ادامه خط سرخ شهادت که خط سرخ ال محمد و علی ع است جاری شد و حقانیت راهمان و اسلامیت انقلابمان را در تاریخ بشریت ثبت کرد و تاریخ به دست مبارکشان ورق خورد و شهادت مظلومانه شان پرده از چهره پلید نفاق و ریا بر افکند و نقشه شیطان جهان خوار را برملا کرد جاری شدن خونشان سیلابی شد و خانمان منافقین را بر باد داد .

« شهید رجب جعفری نژاد- مهدیرجه -گلوگاه» در این مدت چهار سال که در جبهه های جنوب و غرب کشور در حال جنگ بودم بطور یقین درک کردم شهادت تصادفی نیست بلکه لیاقت و سعادتی است بزرگ که نصیب هرکس نمیشود

« شهید غلامرضا صمدی- لمراسک-گلوگاه» بگذار قطعه قطعه ام کنند یا سر از تنم جدا کنند چرا؟؟؟ چونکه خریدارش خداست و بهای ان بهشت است ، راستی عجب معامله ای که نصیب کسی نمیشود مگر خوبان درگاهش .

« شهید رمضانعلی نجفی- لمراسک-گلوگاه»امت شهید پرور ایران من سخنی جز سخن رهبرم ندارم که میگوید : ما مرد جنگیم و از جنگ نمی هراسیم  ملتی که شهادت برای انها سعادت است پیروز هستند و بیدار باشید که سالهای مبارزه در پیش است

« شهید علیرضا پوریانی- مهدیرجه -گلوگاه»مادر جان از تو میخواهم وقتی که خبر شهادت مرا شنیدی حتی یک قطره اشک هم نریزی یا کمتر گریه کنی چون کسی در دامادی فرزندش گریه نمیکند ان شاالله خون های ما بتواند ریشه ی کفر و ظلم را از روی زمین بواسطه ی دیگر برادران رزمنده بکند.

« شهید علیرضا پوریانی- مهدیرجه -گلوگاه»شهید چون شمع میسوزد اگاهانه میسوزد پرتو می افکند چراغ راه میشود همه را فیض میدهد خود از بین میرود تا دیگران بمانند خود میسوزد تا دیگران بمانند خود میسوزد تا دیگران نسوزند زندگی خویش را میدهد تا دیگران زندگی کنند . شهید همیشه حضور دارد و شاهد است الگو است . نام شهید یاد شهید مظلومیت شهید مبارزه شهید حماسه شهید همواره زنده است

« شهید علیرضا پوریانی- مهدیرجه -گلوگاه»از شهادت باکی ندارم که ارزوی من است معشوق و محبوب من است و شهادت اخرین گام راهی است که به خدا میپیوندد و شهادت پرواز است پرواز مرغی از قفص به اشیانه خویش شهادت اخرین احتیاج پویندگان راه خداست. همه از مرگ میگریزند اما مجاهد راه خدا به استقبال ان میرود و در دریای خون شنا میکند تا به ساحل نجات برسد .

« شهید رجب جعفری نژاد- مهدیرجه -گلوگاه» شهادت راه مردان بزرگ تاریخ است و راهی است که حسین ع که خود معلم انسانهاست انرا انتخاب نموده است.

« شهید علیرضا پوریانی- مهدیرجه -گلوگاه»ای امت حزب الله گمان نکنید که من داماد نشده ام  و لباس دامادی بر تن نکرده ام لباس دامادی من همان لباسی است که با ان بر علیه کافران بعثی میجنگم

 

«شهید حسین جعفری- تیرتاش-گلوگاه» شهادت سعادت است ما از خدائیم و بازگشت ما به سوی اوست. انا لله و انا الیه الراجعون

«شهید عبدالعلی لطفی - تیرتاش-گلوگاه» مرا با لباس مقدس بسیجی ام دفن کنید و روی قبر من ننویسید ناکام چونکه به کام خود رسیده ام و کام من شهادت است و نگوئید ما فرزندمان را داماد نکرده ایم که عروس شهادت در سنگر به اغوش کشیده ام و گلوله ها عین نقل هایی بود که بر سر من میبارید.

« شهید علی اصغر نجفی- تیرتاش-گلوگاه»  پدر و مادر عزیزم اگر رفتم و بر نگشتم ناراحت نشوید و گریه نکنیداین ارزوی هر خدا پرست واقعی است که در راه اسلام به شهادت برسد.

« شهید علی اصغر ابوذری- ریحان اباد-گلوگاه»  از برادران خود میخواهم که در مجلس عزاداری من طوری باشند که هیچ نشان ندهد که این مجلس عزاداری است لباس سیاه بر تن نپوشید و خرما پخش نکنید بلکه شیرینی پخش کنید این را نمیشود گفت عزاداری باید گفت جشن عروسی چون انسان کاری را دوست داشته باشد و برای رضای خدا کاری انجام بدهد و در ان راه به شهادت برسد و یا اینکه ارزوی شهادت و عشق به رسیدن ان را داشته باشد ان مراسم برایش جشن عروسی است.

« شهید علی اصغر حجتی- ریحان اباد-گلوگاه»  من بطور یقین درک کرده ام که شهادت تصادفی یا شانسی نیست بلکه لیاقت و سعادتی است بزرگ.

« شهید علی اصغر حجتی- ریحان اباد-گلوگاه»  وقتی انسان میخواهد با خدا معامله کند بهترین چیز را تقدیمش میکند و امروز غیر از جان ناقابل چیز دیگری نداریم که تقدیم خدا کنیم.

« شهید سید موسی حسینی- ریحان اباد-گلوگاه» سنگر تنها خانه ای است که اجاره ی ان خون است  من این خانه ی کوچک سنگر را با همه ی جهان عوض نمیکنم . در درون سنگرها و در ورای خاکریزها نام استوار شهید خفته است .

« شهید محمد حسن محمودی- ریحان اباد-گلوگاه» غنچه ها باید پرپر شوند تا نسیم ملایم بهاری بوی خوش ان را بر مشام همگان رساند و این غنچه های پرپر امروز جوانان غیور هستند که در راه اسلام جانفشانی میکنند و محیط را اماده ظهور میسازند.

« شهید غلامعلی ولی پور- ریحان اباد-گلوگاه» شهید همچون قلبی است که به اندامهای خشک  و مرده و بی رمق جامعه خون تازه میدهد و بزرگترین معجزه ی شهادت این است که به نسل ها ایمان جدید میبخشد

« شهید ابراهیم ولی پور- ریحان اباد-گلوگاه» هیچ قطره ای در مقیاس حقیقت در نزد خدا از قطره خونی که در راه خدا ریخته شود بهتر نیست و من میخواهم با این قطره خونم به معشوقم که خدا است برسم.

« شهید الیاس یوسفی- ریحان اباد-گلوگاه» ما همه پاسداریم و برای شهادت امده ایم و در راه خدای بزرگ هر مصیبتی را میپذیریم و با زبونی و ضعف از معرکه خطر نمیگریزیم ما امده ایم که پرچم افتخار انقلاب اسلامی را بر افرازیم. ما امده ایم که جانبازی اصحاب حسین ع را زنده کنیم شهادت در راه خدا افتخار ماست و ارزو میکنیم که با کفن خونین در بارگاه خدای بزرگ حاضر شویم .

« شهید سلیمان عموزادی- مهدیرجه -گلوگاه» سلام بر شهیدان انقلاب اسلامی فوران خون شهیدان بزرگترین نمایش بیعت با امام بود که در ادامه خط سرخ شهادت که خط سرخ ال محمد و علی ع است جاری شد و حقانیت راهمان و اسلامیت انقلابمان را در تاریخ بشریت ثبت کرد و تاریخ به دست مبارکشان ورق خورد و شهادت مظلومانه شان پرده از چهره پلید نفاق و ریا بر افکند و نقشه شیطان جهان خوار را برملا کرد جاری شدن خونشان سیلابی شد و خانمان منافقین را بر باد داد .

« شهید رجب جعفری نژاد- مهدیرجه -گلوگاه» در این مدت چهار سال که در جبهه های جنوب و غرب کشور در حال جنگ بودم بطور یقین درک کردم شهادت تصادفی نیست بلکه لیاقت و سعادتی است بزرگ که نصیب هرکس نمیشود

« شهید غلامرضا صمدی- لمراسک-گلوگاه» بگذار قطعه قطعه ام کنند یا سر از تنم جدا کنند چرا؟؟؟ چونکه خریدارش خداست و بهای ان بهشت است ، راستی عجب معامله ای که نصیب کسی نمیشود مگر خوبان درگاهش .

« شهید رمضانعلی نجفی- لمراسک-گلوگاه»امت شهید پرور ایران من سخنی جز سخن رهبرم ندارم که میگوید : ما مرد جنگیم و از جنگ نمی هراسیم  ملتی که شهادت برای انها سعادت است پیروز هستند و بیدار باشید که سالهای مبارزه در پیش است

« شهید علیرضا پوریانی- مهدیرجه -گلوگاه»مادر جان از تو میخواهم وقتی که خبر شهادت مرا شنیدی حتی یک قطره اشک هم نریزی یا کمتر گریه کنی چون کسی در دامادی فرزندش گریه نمیکند ان شاالله خون های ما بتواند ریشه ی کفر و ظلم را از روی زمین بواسطه ی دیگر برادران رزمنده بکند.

« شهید علیرضا پوریانی- مهدیرجه -گلوگاه»شهید چون شمع میسوزد اگاهانه میسوزد پرتو می افکند چراغ راه میشود همه را فیض میدهد خود از بین میرود تا دیگران بمانند خود میسوزد تا دیگران بمانند خود میسوزد تا دیگران نسوزند زندگی خویش را میدهد تا دیگران زندگی کنند . شهید همیشه حضور دارد و شاهد است الگو است . نام شهید یاد شهید مظلومیت شهید مبارزه شهید حماسه شهید همواره زنده است

« شهید علیرضا پوریانی- مهدیرجه -گلوگاه»از شهادت باکی ندارم که ارزوی من است معشوق و محبوب من است و شهادت اخرین گام راهی است که به خدا میپیوندد و شهادت پرواز است پرواز مرغی از قفص به اشیانه خویش شهادت اخرین احتیاج پویندگان راه خداست. همه از مرگ میگریزند اما مجاهد راه خدا به استقبال ان میرود و در دریای خون شنا میکند تا به ساحل نجات برسد .

« شهید رجب جعفری نژاد- مهدیرجه -گلوگاه» شهادت راه مردان بزرگ تاریخ است و راهی است که حسین ع که خود معلم انسانهاست انرا انتخاب نموده است.

« شهید علیرضا پوریانی- مهدیرجه -گلوگاه»ای امت حزب الله گمان نکنید که من داماد نشده ام  و لباس دامادی بر تن نکرده ام لباس دامادی من همان لباسی است که با ان بر علیه کافران بعثی میجنگم

 

خواندن 1449 دفعه

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

شما اینجا هستید: صفحه اصلی کلام نور کلام شهدا شهید و شهادت در کلام شهدا