تداوم راه شهدا و حفظ انقلاب اسلامی

تداوم راه شهدا و حفظ انقلاب اسلامی

«شهید محمد تقی پور باقری – تیله نو – گلوگاه» امت حزب الله قدر این انقلاب را بدانید که دست توانمند خداوند پشتیبان ان است زیرا روزی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید تا به حال توطئه های زیادی بر علیه این انقلاب اسلامی شده تحریم اقتصادی از یک طرف، مسلح کردن عوامل ضد انقلاب از طرف دیگر و حمله ی مستقیم در طبس از یک طرف و شروع جنگ تحمیلی از طرف دیگر نه اینکه نتوانست ضربه ای بر این انقلاب باشد بلکه نقاط قوتی را در این ملت زجر کشیده ایجاد نموده که ابر جنایتکاران را به زانو در اورده

«شهید محمد تقی پور باقری – تیله نو – گلوگاه» سپاه و بسیج خانه دوم این حقیر بوده مرا برای اخرین بار به این مکان مقدس ببرید تا برای اخرین بار با ادامه دهندگان راه شهیدان وداع نمایم.

«شهید احمد اسدالهی- تیرتاش-گلوگاه» شما ای پیام رسانان خون شهیدان و ای کسانی که رسالت زمینی دارید پیام ما و پیام تمام شهیدان را به گوش جهانیان برسانید.

«شهید علی محمد اسدی- تیرتاش-گلوگاه» ای برادران تا قدرت دارید راه شهدا را ادامه دهید

«شهید علی باقری- تیرتاش-گلوگاه» همیشه به یاد شهیدان باشید و از ادامه دهندگان راه شهدا باشید که این خود بزرگترین پاداش برای انها است

« شهید اسماعیل سلیمی- خورشید کلا-گلوگاه»  این انقلاب یک انقلاب اسلامی است با کمک خداوند و پشتیبانی همه جانبه امت حزب الله و حضور فعال انها در صحنه،توطئه های پیاپی دشمنان منجر به شکست میشود و بالاخره جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرت جهانی در سطح جهان شناخته میشود .

« شهید اسماعیل سلیمی- خورشید کلا-گلوگاه»  هر تحول جدیدی که در انقلاب اسلامی پیدا میکنید از جانب خداوندی است که این انقلاب را هدایت میکند.

« شهید حسین کاردری- خورشید کلا-گلوگاه»  من خون خود را میدهم و شما بازماندگان پیام خون مرا بدهید.

« شهید حسین کاردری- خورشید کلا-گلوگاه»  برادرانم شما باید هدفم را دنبال کنید و ادامه دهنده ی راهم باشید و خدا را یک لحظه از یاد نبرید ، برادران خداوند یاری کننده ی شماست.

« شهید حسین کاردری- خورشید کلا-گلوگاه»  ای امت مسلمان ایران بدانید که هر قطره خون شهید دارای پیامی است و بر شماست که پیام خون شهید را به جهانیان برسانید و اسلام را با رسالت سجاد گونه صادر کنید

« شهید شعبانعلی نظام محله- خورشید کلا-گلوگاه»  اما پیام من به شما امت حزب الله این است که : این انقلاب با خون هزاران شهید بوجود امده حفظش کنید

« شهید علی اصغر حجتی- ریحان اباد-گلوگاه»  ای مردم بی تفاوت نباشید و هرکدام به دست خود میتوانید در راه خدا جهادکنید و این انقلاب را به پیروزی کامل و به صاحب اصلی اش بقیه الله بدهید.

« شهید حسین علی ربطی- ریحان اباد-گلوگاه»  امت حزب الله و خانواده ی عزیزم اگاه و بیدار باشید کسانی که در صدد ضربه زدن به انقلاب اسلامی میباشند با انها در مبارزه باشید پشتیبان و حامی جمهوری اسلامی بوده و همیشه در صحنه باشید که دشمنان غرب و شرق و صدام برای نابودی انقلاب به دستور شیطان بزرگ وارد مبارزه با انقلاب اسلامی شده اند.

« شهید حسین علی ربطی- ریحان اباد-گلوگاه»  از شما میخواهم کاری نکنید که ذره ای به خون شهدای عزیز لطمه ای بخورد و دل خانواده های شهدا به درد بیاید

« شهید عبدالعلی فدایی- ریحان اباد-گلوگاه» برادران و خواهرانم از شما میخواهم که بکوشید مکتب حیات بخش اسلام را بشناسید واز رهبر بزرگ انقلابمان پیروی کنید.انچه مهم است هدف من است که بخاطر ان جانم را فدا میکنم. خداوند ما را به راه خودش هدایت کند .

« شهید محمد حسن محمودی- ریحان اباد-گلوگاه» خون شهید را گرامی بشمارید که همه مدیون خونشان هستیم .

« شهید محمد حسن محمودی- ریحان اباد-گلوگاه» در پایان برادرانم را به صبر و تقوی دعوت میکنم و خواستارام ادامه دهنده ی راهم باشند.

« شهید ابراهیم ولی پور- ریحان اباد-گلوگاه» پیام من به دوستان و همسنگرانم این است تا پیروزی اسلام بر کفر جهانی راه من و دیگر شهیدان که همان راه اسلام است ادامه دهند.

« شهید موسی برزگر- سراج محله-گلوگاه» راه شهدا را ادامه دهید نگذارید که خون مقدسشان پایمال شود و ما همه به نوبه خود مسئولیتی سنگین داریم و باید احساس مسئولیت بکنیم و نباید جایشان را خالی بگذاریم.

« شهید ابراهیم نوری سراجی- سراج محله-گلوگاه» هرکدام از ما وظیفه ای داریم وظیفه ی من جنگیدن است و وظیفه ی شما این است که راه شهدا را ادامه دهید پس در واقع وظیفه ی شما  مشکلتر است زیرا من فقط در راه خدا میجنگم و شهید میشوم ولی این شما هستید که باید راه تمامی شهیدان را ادامه دهید و پیام خونشان را به گوش جهانیان برسانید.عزت و شرف ما در گرو این مبارزات است

« شهید ابراهیم نوری سراجی- سراج محله-گلوگاه» و شما ای خواهران مهربان زینب گونه پیام شهیدان راه خدا را بگوش جهانیان برسانید و ادامه دهنده ی راه انان باشید و ما نیز با لبیک گفتن به ندای «هل من ناصر ینصرنی» به امام امت ثابت میکنیم که مثل کوفیان نیستیم و از این رو خود را مسئول میدانیم تا به جبهه نبرد اعزام شویم

« شهید ابراهیم نوری - سراج محله-گلوگاه» من کوچکتر از انم که برای پدر و مادر و خواهر و برادرانم و امت شهید پرور پیامی داشته باشم اما به عنوان اینکه وصیتنامه ای داشته باشم چند جمله ای برایتان مینویسم: امت حزب الله راه شهدا را ادامه دهید و سلاح به زمین افتاده ی مرا بردارید و مقاومت و ایستادگی کنید و در مقابل دشمنان اسلام مانند شمشیر برنده باشید . شما را به خدا می سپارم

« شهید محمد ولی زارعی- لمراسک-گلوگاه» برادران عزیز همه ی ما موظفیم که پیام خون شهدا را به جهانیان برسانیم و تمام مسلمانها و انسان هایی را که زیر دست این ابرقدرتها هستند و خون مستضعفان را میمکند رهایی بخشیم.

« شهید منصور صابری- لمراسک-گلوگاه»از کسانی که به خود زحمت میدهند و وصیتنامه این حقیر را میخوانند میخواهم که هرگز نسبت به این انقلاب بی تفاوت نباشند  چون بی تفاوتی به انقلاب بی تفاوتی به اسلام است. اگر در جایی نارسایی وجود دارد با انتقاد سازنده و همکاری در صدد رفع ان نارسایی بر ایید نه انکه دچار یاس و نا امیدی شوید که هدف دشمن هم همین است و وظیفه و تاکتیک ما این باشد که هرگونه فرصت و قدرت تصمیم گیری را از دشمن بگیریم.

« شهید سلیمان عموزادی- مهدیرجه -گلوگاه» یاد شهیدان مانند پتکی است که در شبانه روز بر سر منافقین(که از کفار بدترند) فرود می اید.

« شهید غلامرضا صمدی- لمراسک-گلوگاه»امت شهید پرور خونها برای اسلام داده اید و میدانید جوانان ما دیگر لاله های سرخ را برای حجله گاه عروسیشان نمیخواهند انها لاله ها را برای حجله گاه شهادت میخواهند. مبادا امام را تنها بگذارید ما که اهل کوفه نیستیم

« شهید احمد قربانیان- لمراسک-گلوگاه» این حقیر از مال دنیا چیزی ندارم که وصیتی در این باره بنمایم ..برای برادران و خواهرانم سلام میرسانم و امیدوارم در زندگی خود تقوی الهی را پیشه کنند و همیشه پاسدار خون شهیدان که همان راه امام میباشد باشند و هیچگاه امام را تنها نگذارند.

« شهید حسین مجرد- لمراسک-گلوگاه»از همه خواستارم که رهرو خمینی بزرگ باشید و هر وقت که نماز میخوانید دعا برای رهبرتان بکنید و همواره در هر کجا هستید انقلاب اسلامی را یاری بنمائید تا انقلاب عظیم ما به پیروزی کامل برسد ان شاالله.

« شهید سید فرهمند نبوی- لمراسک-گلوگاه»ملت مومن و شهید پرور من پیامی جز پیام رهبرم ندارم که فرمودند ملت ما در برابر حمله نظامی فرزند محرم و در برابر محاصره اقتصادی فرزند رمضان است پس ما از جنگ و تحریم اقتصادی هراسی نداریم و با سلاح محرم و رمضان تمام نقشه های شوم استعمارگران را به فنا میدهیم و انسانی اگر خود را مسلمان و مسئول در این موقعیت میپندارد بایستی مسئولیتش را که حراست از مکتب است بر دوش کشد و رضای خدا را فراموش نکند.

« شهید علیرضا پوریانی- مهدیرجه -گلوگاه» برادرانم اگر شهید شدم نگذارید اسلحه ام بر زمین بماند اسلحه ام را بگیرید و بر علیه دشمنان به نبرد بپردازید . در برخورد با افرادی که اعمال ناشایسته و ضد اسلامی دارند تند باشید نه با افرادی که نیتشان اسلام است و اگر کسی در مقابل شما یک کلمه بر ضد بسیج حرف زد دهانش را کوبیده و او را به خاک بمالید

 

« شهید مهدی پوریانی- مهدیرجه -گلوگاه»شما ای برادرانم نگذارید اسلحه ی برادرتان که به جبهه رفته و با مزدوران ضد اسلام جنگیده و به شهادت رسیده بر زمین بیفتد فورا سلاحم را بردارید و به سوی نبرد با دشمنان اسلام بتازید

« شهید رجب جعفری نژاد- مهدیرجه -گلوگاه» از خداوند میخواهم که صبری در دل پدر و مادرم بیندازد تا به دور از شیون و ناله و با استواری بی نظیر پیام خون مرا به ملت مستضعف برسانند.

 

«شهید محمد تقی پور باقری – تیله نو – گلوگاه» امت حزب الله قدر این انقلاب را بدانید که دست توانمند خداوند پشتیبان ان است زیرا روزی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید تا به حال توطئه های زیادی بر علیه این انقلاب اسلامی شده تحریم اقتصادی از یک طرف، مسلح کردن عوامل ضد انقلاب از طرف دیگر و حمله ی مستقیم در طبس از یک طرف و شروع جنگ تحمیلی از طرف دیگر نه اینکه نتوانست ضربه ای بر این انقلاب باشد بلکه نقاط قوتی را در این ملت زجر کشیده ایجاد نموده که ابر جنایتکاران را به زانو در اورده

«شهید محمد تقی پور باقری – تیله نو – گلوگاه» سپاه و بسیج خانه دوم این حقیر بوده مرا برای اخرین بار به این مکان مقدس ببرید تا برای اخرین بار با ادامه دهندگان راه شهیدان وداع نمایم.

«شهید احمد اسدالهی- تیرتاش-گلوگاه» شما ای پیام رسانان خون شهیدان و ای کسانی که رسالت زمینی دارید پیام ما و پیام تمام شهیدان را به گوش جهانیان برسانید.

«شهید علی محمد اسدی- تیرتاش-گلوگاه» ای برادران تا قدرت دارید راه شهدا را ادامه دهید

«شهید علی باقری- تیرتاش-گلوگاه» همیشه به یاد شهیدان باشید و از ادامه دهندگان راه شهدا باشید که این خود بزرگترین پاداش برای انها است

« شهید اسماعیل سلیمی- خورشید کلا-گلوگاه»  این انقلاب یک انقلاب اسلامی است با کمک خداوند و پشتیبانی همه جانبه امت حزب الله و حضور فعال انها در صحنه،توطئه های پیاپی دشمنان منجر به شکست میشود و بالاخره جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرت جهانی در سطح جهان شناخته میشود .

« شهید اسماعیل سلیمی- خورشید کلا-گلوگاه»  هر تحول جدیدی که در انقلاب اسلامی پیدا میکنید از جانب خداوندی است که این انقلاب را هدایت میکند.

« شهید حسین کاردری- خورشید کلا-گلوگاه»  من خون خود را میدهم و شما بازماندگان پیام خون مرا بدهید.

« شهید حسین کاردری- خورشید کلا-گلوگاه»  برادرانم شما باید هدفم را دنبال کنید و ادامه دهنده ی راهم باشید و خدا را یک لحظه از یاد نبرید ، برادران خداوند یاری کننده ی شماست.

« شهید حسین کاردری- خورشید کلا-گلوگاه»  ای امت مسلمان ایران بدانید که هر قطره خون شهید دارای پیامی است و بر شماست که پیام خون شهید را به جهانیان برسانید و اسلام را با رسالت سجاد گونه صادر کنید

« شهید شعبانعلی نظام محله- خورشید کلا-گلوگاه»  اما پیام من به شما امت حزب الله این است که : این انقلاب با خون هزاران شهید بوجود امده حفظش کنید

« شهید علی اصغر حجتی- ریحان اباد-گلوگاه»  ای مردم بی تفاوت نباشید و هرکدام به دست خود میتوانید در راه خدا جهادکنید و این انقلاب را به پیروزی کامل و به صاحب اصلی اش بقیه الله بدهید.

« شهید حسین علی ربطی- ریحان اباد-گلوگاه»  امت حزب الله و خانواده ی عزیزم اگاه و بیدار باشید کسانی که در صدد ضربه زدن به انقلاب اسلامی میباشند با انها در مبارزه باشید پشتیبان و حامی جمهوری اسلامی بوده و همیشه در صحنه باشید که دشمنان غرب و شرق و صدام برای نابودی انقلاب به دستور شیطان بزرگ وارد مبارزه با انقلاب اسلامی شده اند.

« شهید حسین علی ربطی- ریحان اباد-گلوگاه»  از شما میخواهم کاری نکنید که ذره ای به خون شهدای عزیز لطمه ای بخورد و دل خانواده های شهدا به درد بیاید

« شهید عبدالعلی فدایی- ریحان اباد-گلوگاه» برادران و خواهرانم از شما میخواهم که بکوشید مکتب حیات بخش اسلام را بشناسید واز رهبر بزرگ انقلابمان پیروی کنید.انچه مهم است هدف من است که بخاطر ان جانم را فدا میکنم. خداوند ما را به راه خودش هدایت کند .

« شهید محمد حسن محمودی- ریحان اباد-گلوگاه» خون شهید را گرامی بشمارید که همه مدیون خونشان هستیم .

« شهید محمد حسن محمودی- ریحان اباد-گلوگاه» در پایان برادرانم را به صبر و تقوی دعوت میکنم و خواستارام ادامه دهنده ی راهم باشند.

« شهید ابراهیم ولی پور- ریحان اباد-گلوگاه» پیام من به دوستان و همسنگرانم این است تا پیروزی اسلام بر کفر جهانی راه من و دیگر شهیدان که همان راه اسلام است ادامه دهند.

« شهید موسی برزگر- سراج محله-گلوگاه» راه شهدا را ادامه دهید نگذارید که خون مقدسشان پایمال شود و ما همه به نوبه خود مسئولیتی سنگین داریم و باید احساس مسئولیت بکنیم و نباید جایشان را خالی بگذاریم.

« شهید ابراهیم نوری سراجی- سراج محله-گلوگاه» هرکدام از ما وظیفه ای داریم وظیفه ی من جنگیدن است و وظیفه ی شما این است که راه شهدا را ادامه دهید پس در واقع وظیفه ی شما  مشکلتر است زیرا من فقط در راه خدا میجنگم و شهید میشوم ولی این شما هستید که باید راه تمامی شهیدان را ادامه دهید و پیام خونشان را به گوش جهانیان برسانید.عزت و شرف ما در گرو این مبارزات است

« شهید ابراهیم نوری سراجی- سراج محله-گلوگاه» و شما ای خواهران مهربان زینب گونه پیام شهیدان راه خدا را بگوش جهانیان برسانید و ادامه دهنده ی راه انان باشید و ما نیز با لبیک گفتن به ندای «هل من ناصر ینصرنی» به امام امت ثابت میکنیم که مثل کوفیان نیستیم و از این رو خود را مسئول میدانیم تا به جبهه نبرد اعزام شویم

« شهید ابراهیم نوری - سراج محله-گلوگاه» من کوچکتر از انم که برای پدر و مادر و خواهر و برادرانم و امت شهید پرور پیامی داشته باشم اما به عنوان اینکه وصیتنامه ای داشته باشم چند جمله ای برایتان مینویسم: امت حزب الله راه شهدا را ادامه دهید و سلاح به زمین افتاده ی مرا بردارید و مقاومت و ایستادگی کنید و در مقابل دشمنان اسلام مانند شمشیر برنده باشید . شما را به خدا می سپارم

« شهید محمد ولی زارعی- لمراسک-گلوگاه» برادران عزیز همه ی ما موظفیم که پیام خون شهدا را به جهانیان برسانیم و تمام مسلمانها و انسان هایی را که زیر دست این ابرقدرتها هستند و خون مستضعفان را میمکند رهایی بخشیم.

« شهید منصور صابری- لمراسک-گلوگاه»از کسانی که به خود زحمت میدهند و وصیتنامه این حقیر را میخوانند میخواهم که هرگز نسبت به این انقلاب بی تفاوت نباشند  چون بی تفاوتی به انقلاب بی تفاوتی به اسلام است. اگر در جایی نارسایی وجود دارد با انتقاد سازنده و همکاری در صدد رفع ان نارسایی بر ایید نه انکه دچار یاس و نا امیدی شوید که هدف دشمن هم همین است و وظیفه و تاکتیک ما این باشد که هرگونه فرصت و قدرت تصمیم گیری را از دشمن بگیریم.

« شهید سلیمان عموزادی- مهدیرجه -گلوگاه» یاد شهیدان مانند پتکی است که در شبانه روز بر سر منافقین(که از کفار بدترند) فرود می اید.

« شهید غلامرضا صمدی- لمراسک-گلوگاه»امت شهید پرور خونها برای اسلام داده اید و میدانید جوانان ما دیگر لاله های سرخ را برای حجله گاه عروسیشان نمیخواهند انها لاله ها را برای حجله گاه شهادت میخواهند. مبادا امام را تنها بگذارید ما که اهل کوفه نیستیم

« شهید احمد قربانیان- لمراسک-گلوگاه» این حقیر از مال دنیا چیزی ندارم که وصیتی در این باره بنمایم ..برای برادران و خواهرانم سلام میرسانم و امیدوارم در زندگی خود تقوی الهی را پیشه کنند و همیشه پاسدار خون شهیدان که همان راه امام میباشد باشند و هیچگاه امام را تنها نگذارند.

« شهید حسین مجرد- لمراسک-گلوگاه»از همه خواستارم که رهرو خمینی بزرگ باشید و هر وقت که نماز میخوانید دعا برای رهبرتان بکنید و همواره در هر کجا هستید انقلاب اسلامی را یاری بنمائید تا انقلاب عظیم ما به پیروزی کامل برسد ان شاالله.

« شهید سید فرهمند نبوی- لمراسک-گلوگاه»ملت مومن و شهید پرور من پیامی جز پیام رهبرم ندارم که فرمودند ملت ما در برابر حمله نظامی فرزند محرم و در برابر محاصره اقتصادی فرزند رمضان است پس ما از جنگ و تحریم اقتصادی هراسی نداریم و با سلاح محرم و رمضان تمام نقشه های شوم استعمارگران را به فنا میدهیم و انسانی اگر خود را مسلمان و مسئول در این موقعیت میپندارد بایستی مسئولیتش را که حراست از مکتب است بر دوش کشد و رضای خدا را فراموش نکند.

« شهید علیرضا پوریانی- مهدیرجه -گلوگاه» برادرانم اگر شهید شدم نگذارید اسلحه ام بر زمین بماند اسلحه ام را بگیرید و بر علیه دشمنان به نبرد بپردازید . در برخورد با افرادی که اعمال ناشایسته و ضد اسلامی دارند تند باشید نه با افرادی که نیتشان اسلام است و اگر کسی در مقابل شما یک کلمه بر ضد بسیج حرف زد دهانش را کوبیده و او را به خاک بمالید

 

« شهید مهدی پوریانی- مهدیرجه -گلوگاه»شما ای برادرانم نگذارید اسلحه ی برادرتان که به جبهه رفته و با مزدوران ضد اسلام جنگیده و به شهادت رسیده بر زمین بیفتد فورا سلاحم را بردارید و به سوی نبرد با دشمنان اسلام بتازید

« شهید رجب جعفری نژاد- مهدیرجه -گلوگاه» از خداوند میخواهم که صبری در دل پدر و مادرم بیندازد تا به دور از شیون و ناله و با استواری بی نظیر پیام خون مرا به ملت مستضعف برسانند.

 

خواندن 1341 دفعه

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

شما اینجا هستید: صفحه اصلی کلام نور کلام شهدا تداوم راه شهدا و حفظ انقلاب اسلامی