امام خمینی در کلام شهدا

امام خمینی در کلام شهدا

«شهید احمد اسدالهی- تیرتاش-گلوگاه» و تو ای رهبر ، ای جوشیده از قلب ملت ای روح امت که ذره ذره وجودت برای خدا و برای ملت و برای اسلام و قران در حرکت است به روح مقدست سوگند یاد میکنم که از حیثیت اسلام و قران کریم و از ولایت فقیه دفاع کنم و فریاد میزنم ای امریکای جنایتکار ای شوروی ذلیل و ای اسرائیل غاصب امام زمان فرمانده است و خمینی بت شکن نائب امام زمان و چنان تو دهنی از دست این مظلومان تاریخ خواهید خورد که دیگر اثری از شما در روی زمین وجود نداشته باشد.

«شهید عبدالعلی لطفی - تیرتاش-گلوگاه» پدر و مادر عزیزم شما به منزله ی چشم من هستید ولی امام به منزله ی قلب من است اگر انسان چشم نداشته باشد میتواند زندگی کند و اگر قلب نداشته باشد مرده است پس امام را دوست بدارید و همیشه در نمازهایتان امام عزیز را دعا کنید ،هیچوقت امام را تنها نگذارید و همیشه جبهه را پر نگهدارید

« شهید حسین کاردری- خورشید کلا-گلوگاه»  امام را تنها نگذارید که تنها گذاشتن پیر جماران یعنی تنها گذاشتن قران و از او اطاعت کنید و مانند مردمان کوفه بیعت شکن نباشید و اگر تنهایش بگذارید و از دستورات او سرپیچی کنید دچار عذاب الهی میشوید.

« شهید سید موسی حسینی- ریحان اباد-گلوگاه» اماما به فرمانت انقدر در سنگرها میمانم تا بر پیکرم گل مقاومت بروید و این گل را تا اخرین نفر و اخرین منزل و اخرین قطره خونمان نگهبانیم.

« شهید عبدالعلی فدایی- ریحان اباد-گلوگاه» ای امام و ای نایب بر حق مهدی سوگند یاد میکنم که تا زنده ام و جان در کالبد دارم دست از دامن پر برکت تو بر ندارم و فرمانت را به جان خریدارم.

« شهید عبدالعلی فدایی- ریحان اباد-گلوگاه» از ملت ایران تقاضا دارم امام را تنها نگذارند و با اتحاد و یکپارچگی خود مشت محکم بر دهان یاوه گویان شرق و غرب و این عمال بیگانگان و گروهک های منافق بکوبید و با الهام از رهنمود های پیامبر گونه ی امام خمینی راه اسلام که همان راه رستگاری است ادامه دهند.

« شهید غلامعلی ولی پور- ریحان اباد-گلوگاه» شما ملت مسلمان هر وقت احساس ناراحتی میکنید بروید سخنان گهر بار امام خمینی را مطالعه کنید و عمل کنید و از شما تقاضا میکنم امام را تنها نگذارید که امام برکت این انقلاب است و از شما میخواهم که همیشه امام را دعا کنید و همیشه در نمازهایتان امام و دیگر مسئولین کشور را و همچنین رزمندگان اسلام را دعا کنید.

« شهید ابراهیم نوری سراجی- سراج محله-گلوگاه» پیام من به امت شهید پرور ایران این است که مبادا امام امت خمینی بت شکن را تنها بگذارید چون تنها گذاشتن امام بر خلاف رضای خداست تنها گذاشتن امام یعنی به بند کشیدن مستضعفین ایران و جهان. این امام امت است که سبب شد تا اسلام واقعی را بشناسیم ما همیشه وقتی که عزای حسینی فرا میرسید در مسجد ها و در مکان های مقدس دور یکدیگر می امدیم و بر سرو سینه ی خود میزدیم و بعد مراسم تمام میشد تا احیا و مراسمی برسد  اما سرور و سالار شهیدان حسین بن علی ع  را که برای اسلام کشته شده بود نشناخته بودیم و وقتی امام عزیزمان امد فهمیدیم که امام حسین چه شخصیتی بود و برای چه مبارزه کرد و برای چه شهید شد. پس ای امت شهید پرور ایران امام امت را تنها نگذارید و همیشه از او تبعیت کنید و هرچه بیشتر به سخنان امام عزیز گوش کنید

« شهید سلیمان عموزادی- مهدیرجه -گلوگاه» انقلاب اسلامی ایران سرچشمه ای را میماند که جوی های فراوان از ان جاری گشته و این سرچشمه را در کلام امام جستجو کردم. کلامش را بگوش جان شنیده و اندیشه کرده ام که با او بیعت نمایم.

« شهید عباس عموزادی- مهدیرجه -گلوگاه» و تو ای بزرگوار و ای رهبر عزیز چه میگویی؟؟ و چه گفتی و در کلام اسمانی ات چه نفوذی نهفته بود که هر بیدار دلی انرا شنید قلب و روحش مالامال محبت خدا شد و عشق و شهادت را به دل گرفت و در پیامت چه جاذبه ای نهفته بود که امتی را به هیجان اورد و هزاران پیر و جوان و انسانهای مخلص و دلباخته را به سوی جبهه ها کشاند ... اخر چگونه و با چه کلماتی از تو سخن بگویم که در خور مقام اسمانی تو باشد ؟؟؟

« شهید محمد حسین شعبانی- لمراسک-گلوگاه»خداوندا تو را حمد و ستایش میکنم که مرا در این زمان نعمت داده ای یعنی زمانی که یکی از فرزندان محمد ص خمینی کبیر همچون پیامبر مردم را به یگانه پرستی و نفی همه ی بتها بخصوص شیطان بزرگ دعوت میکند و همه ی مسلمین را به وحدت دعوت میکند.

« شهید ید الله عشوری- لمراسک-گلوگاه»خدایا من با امام میثاق بسته ام و به او وفادارم زیرا که او به اسلام و قران وفادار است اگر چندین بار مرا بکشند و زنده ام کنند دست از او نخواهم کشید.

« شهید علیرضا پوریانی- مهدیرجه -گلوگاه»خدایا با امام میثاق بستم و به او وفادارم زیرا او به قران و عترت وفادار است. و اگر چندین بار مرا بکشند و زنده ام کنند دست از او و دین او نخواهم کشید و هر قطره خونم ندای حسین حسین و خمینی خمینی سر میدهد.

 

«شهید احمد اسدالهی- تیرتاش-گلوگاه» و تو ای رهبر ، ای جوشیده از قلب ملت ای روح امت که ذره ذره وجودت برای خدا و برای ملت و برای اسلام و قران در حرکت است به روح مقدست سوگند یاد میکنم که از حیثیت اسلام و قران کریم و از ولایت فقیه دفاع کنم و فریاد میزنم ای امریکای جنایتکار ای شوروی ذلیل و ای اسرائیل غاصب امام زمان فرمانده است و خمینی بت شکن نائب امام زمان و چنان تو دهنی از دست این مظلومان تاریخ خواهید خورد که دیگر اثری از شما در روی زمین وجود نداشته باشد.

«شهید عبدالعلی لطفی - تیرتاش-گلوگاه» پدر و مادر عزیزم شما به منزله ی چشم من هستید ولی امام به منزله ی قلب من است اگر انسان چشم نداشته باشد میتواند زندگی کند و اگر قلب نداشته باشد مرده است پس امام را دوست بدارید و همیشه در نمازهایتان امام عزیز را دعا کنید ،هیچوقت امام را تنها نگذارید و همیشه جبهه را پر نگهدارید

« شهید حسین کاردری- خورشید کلا-گلوگاه»  امام را تنها نگذارید که تنها گذاشتن پیر جماران یعنی تنها گذاشتن قران و از او اطاعت کنید و مانند مردمان کوفه بیعت شکن نباشید و اگر تنهایش بگذارید و از دستورات او سرپیچی کنید دچار عذاب الهی میشوید.

« شهید سید موسی حسینی- ریحان اباد-گلوگاه» اماما به فرمانت انقدر در سنگرها میمانم تا بر پیکرم گل مقاومت بروید و این گل را تا اخرین نفر و اخرین منزل و اخرین قطره خونمان نگهبانیم.

« شهید عبدالعلی فدایی- ریحان اباد-گلوگاه» ای امام و ای نایب بر حق مهدی سوگند یاد میکنم که تا زنده ام و جان در کالبد دارم دست از دامن پر برکت تو بر ندارم و فرمانت را به جان خریدارم.

« شهید عبدالعلی فدایی- ریحان اباد-گلوگاه» از ملت ایران تقاضا دارم امام را تنها نگذارند و با اتحاد و یکپارچگی خود مشت محکم بر دهان یاوه گویان شرق و غرب و این عمال بیگانگان و گروهک های منافق بکوبید و با الهام از رهنمود های پیامبر گونه ی امام خمینی راه اسلام که همان راه رستگاری است ادامه دهند.

« شهید غلامعلی ولی پور- ریحان اباد-گلوگاه» شما ملت مسلمان هر وقت احساس ناراحتی میکنید بروید سخنان گهر بار امام خمینی را مطالعه کنید و عمل کنید و از شما تقاضا میکنم امام را تنها نگذارید که امام برکت این انقلاب است و از شما میخواهم که همیشه امام را دعا کنید و همیشه در نمازهایتان امام و دیگر مسئولین کشور را و همچنین رزمندگان اسلام را دعا کنید.

« شهید ابراهیم نوری سراجی- سراج محله-گلوگاه» پیام من به امت شهید پرور ایران این است که مبادا امام امت خمینی بت شکن را تنها بگذارید چون تنها گذاشتن امام بر خلاف رضای خداست تنها گذاشتن امام یعنی به بند کشیدن مستضعفین ایران و جهان. این امام امت است که سبب شد تا اسلام واقعی را بشناسیم ما همیشه وقتی که عزای حسینی فرا میرسید در مسجد ها و در مکان های مقدس دور یکدیگر می امدیم و بر سرو سینه ی خود میزدیم و بعد مراسم تمام میشد تا احیا و مراسمی برسد  اما سرور و سالار شهیدان حسین بن علی ع  را که برای اسلام کشته شده بود نشناخته بودیم و وقتی امام عزیزمان امد فهمیدیم که امام حسین چه شخصیتی بود و برای چه مبارزه کرد و برای چه شهید شد. پس ای امت شهید پرور ایران امام امت را تنها نگذارید و همیشه از او تبعیت کنید و هرچه بیشتر به سخنان امام عزیز گوش کنید

« شهید سلیمان عموزادی- مهدیرجه -گلوگاه» انقلاب اسلامی ایران سرچشمه ای را میماند که جوی های فراوان از ان جاری گشته و این سرچشمه را در کلام امام جستجو کردم. کلامش را بگوش جان شنیده و اندیشه کرده ام که با او بیعت نمایم.

« شهید عباس عموزادی- مهدیرجه -گلوگاه» و تو ای بزرگوار و ای رهبر عزیز چه میگویی؟؟ و چه گفتی و در کلام اسمانی ات چه نفوذی نهفته بود که هر بیدار دلی انرا شنید قلب و روحش مالامال محبت خدا شد و عشق و شهادت را به دل گرفت و در پیامت چه جاذبه ای نهفته بود که امتی را به هیجان اورد و هزاران پیر و جوان و انسانهای مخلص و دلباخته را به سوی جبهه ها کشاند ... اخر چگونه و با چه کلماتی از تو سخن بگویم که در خور مقام اسمانی تو باشد ؟؟؟

« شهید محمد حسین شعبانی- لمراسک-گلوگاه»خداوندا تو را حمد و ستایش میکنم که مرا در این زمان نعمت داده ای یعنی زمانی که یکی از فرزندان محمد ص خمینی کبیر همچون پیامبر مردم را به یگانه پرستی و نفی همه ی بتها بخصوص شیطان بزرگ دعوت میکند و همه ی مسلمین را به وحدت دعوت میکند.

« شهید ید الله عشوری- لمراسک-گلوگاه»خدایا من با امام میثاق بسته ام و به او وفادارم زیرا که او به اسلام و قران وفادار است اگر چندین بار مرا بکشند و زنده ام کنند دست از او نخواهم کشید.

« شهید علیرضا پوریانی- مهدیرجه -گلوگاه»خدایا با امام میثاق بستم و به او وفادارم زیرا او به قران و عترت وفادار است. و اگر چندین بار مرا بکشند و زنده ام کنند دست از او و دین او نخواهم کشید و هر قطره خونم ندای حسین حسین و خمینی خمینی سر میدهد.

 

خواندن 1193 دفعه

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

شما اینجا هستید: صفحه اصلی کلام نور کلام شهدا امام خمینی در کلام شهدا