اتحاد و دوری از تفرقه

اتحاد و دوری از تفرقه

«شهید محمد تقی پور باقری – تیله نو – گلوگاه»همیشه اتحاد و وحدت را بصورت عملی و قلبی و نه به ظاهر و شعار در سرلوحه زندگی خود قرار بدهید و خود را مشغول و سرگرم در اختلافات ننمائید که نه خدا راضی است و نه رسول خدا و ان چیزی که بقول امام امت میتواند انقلاب را به شکست وا دارد همین اختلاف می باشد. چونکه انقلاب راه خویش را پیدا نموده و انقلابی است الهی و اسلامی و بدانید دشمنان اسلام از همین نقطه سوء استفاده کرده و از اختلاف شما بهره برداری می نمایند و شما نیز با وحدت خود باعث شوید دشمنان قسم خورده اسلام این ارزوی خود را به گور ببرند

« شهید احمد محمدی- تیله نو- گلوگاه» شما امت حزب الله وحدت کلمه را فراموش نکنید که پیروزی در گرو وحدت ماست.

« شهید سید موسی حسینی- ریحان اباد-گلوگاه»  جز اسلام از چیز دیگری تبعیت نکنید و اتحاد خود را محکم تر نمائید چون دشمنان هر لحظه در صدد از بین بردن این اتحاد هستند و راحت نخواهند نشست و شما هم نباید دست روی دست بگذارید و بنشینید و باید فعال باشید

« شهید حسین علی ربطی- ریحان اباد-گلوگاه» با هم متحد باشید با وحدتی قوی در اموری چون انتخابات و راهپیمائی ها در صحنه باشید و از هرگونه تفرقه که باعث جدایی برادران و خواهران حزب الله میشود پرهیز نمائید.

« شهید موسی برزگر- سراج محله-گلوگاه» وقتی میگوییم جمهوری اسلامی ، یعنی برنامه هایمان را در محدوده احکام اسلام پیاده خواهیم کرد که چگونه و با چه کسانی متحد شویم و اولین شرط در اتحاد اشتراک در عقیده است .

« شهید موسی برزگر- سراج محله-گلوگاه» قانون اساسی و رهبری امام امت و مساجد و نمازهای جمعه از عوامل ایجاد اتحاد بین مسلمانان است. سنگرها را همچون کوه مستحکم کنید تا دشمن از وحدت و یکپارچگی شما خوار و ذلیل گردد انقلاب ما نه تنها منزوی نیست بلکه عاشق دارد و انقلاب فعال و خلاق است.

« شهید علیجان قلی پور- سراج محله-گلوگاه» و اما تمام دشمنان اسلام در صدد بر امدند که با بهانه های بیجا در بین مردم نزاع و اختلاف اندازند پس ای مردم شهید پرور مراقب باشید که فریب دشمنان را نخورید و بر عکس خواست دشمن پلید در تحکیم وحدت و دوستی بیشتر بکوشید ای مردم شهید پرور کسانیکه دست به اختلاف ها میزنند میخواهند انقلاب را سرکوب کنند ولی خیال کردند چون ملتی که سالها در مبارزات به راهنمایی امام عزیز گوش فرا داده گول این چنین افراد را نمیخورد. ای مردم شهید پرور ایران این را بدانید کسانی که بین مسلمین اختلاف می افکنند دوست و خیر خواه انان نباشید بلکه دشمن انها باشید. وحدت و گوش فرا دادن به فرامین امام موجب پیشرفت اسلام میشود.

« شهید علیجان قلی پور- سراج محله-گلوگاه» ای امت اسلام قران است که اتحاد بین مسلیمن را در مقابل کفر و استکبار جهانی حفظ میکند.

« شهید محمد عموزادی- مهدیرجه -گلوگاه» پس ای مسلمانان بیائید وحدت داشته باشیم تا ابر قدرتهای جهانی و صدام و اسراائیل را نابود سازیم و اسلام را در تمام جهان برپا کنیم اگر خدا را یاری کنیم خدا ما را یاری میکند

« شهید علیرضا عموزادی- مهدیرجه -گلوگاه» شما ای برادران نگذارید که بین شما تفرقه بیندازند اگر اختلاف های جزئی دارید با هم کنار بیائید و نگذارید منافقین بین شما نفوذ کنند و در بین شما تفرقه بیندازند و توهین به انقلاب و خانواده های شهدا و مجروهین و معلولین کنند و اگر میبینید چنین میکنند توی دهان انها بزنید.

« شهید منصور صابری- لمراسک-گلوگاه»پیروزی و موفقیت این انقلاب تا زمانیکه ملت با وحدت خویش بر محور اسلام و رهبری پیش میرود ادامه دارد و اگر انقلاب از این مسیر منحرف شود شکست ان حتمی است پس وظیفه تک تک ماست از این انقلاب که ثمره ی خون هزاران شهید و معلول است بخوبی حراست کنیم و نگذاریم با بی تفاوتی این همه خون ها و مجاهدت ها پایمال شود

« شهید محمد عارف ملک محمودی- لمراسک-گلوگاه» من از شما مردم شهید پرور میخواهم که وحدت و اخوت اسلامی را حفظ کنید و در پی ایجاد اختلافات نباشید نسبت به همدیگر مهربان و رئوف باشید خط امام را دنبال کنید امام را تنها نگذارید

 

 

«شهید محمد تقی پور باقری – تیله نو – گلوگاه»همیشه اتحاد و وحدت را بصورت عملی و قلبی و نه به ظاهر و شعار در سرلوحه زندگی خود قرار بدهید و خود را مشغول و سرگرم در اختلافات ننمائید که نه خدا راضی است و نه رسول خدا و ان چیزی که بقول امام امت میتواند انقلاب را به شکست وا دارد همین اختلاف می باشد. چونکه انقلاب راه خویش را پیدا نموده و انقلابی است الهی و اسلامی و بدانید دشمنان اسلام از همین نقطه سوء استفاده کرده و از اختلاف شما بهره برداری می نمایند و شما نیز با وحدت خود باعث شوید دشمنان قسم خورده اسلام این ارزوی خود را به گور ببرند

« شهید احمد محمدی- تیله نو- گلوگاه» شما امت حزب الله وحدت کلمه را فراموش نکنید که پیروزی در گرو وحدت ماست.

« شهید سید موسی حسینی- ریحان اباد-گلوگاه»  جز اسلام از چیز دیگری تبعیت نکنید و اتحاد خود را محکم تر نمائید چون دشمنان هر لحظه در صدد از بین بردن این اتحاد هستند و راحت نخواهند نشست و شما هم نباید دست روی دست بگذارید و بنشینید و باید فعال باشید

« شهید حسین علی ربطی- ریحان اباد-گلوگاه» با هم متحد باشید با وحدتی قوی در اموری چون انتخابات و راهپیمائی ها در صحنه باشید و از هرگونه تفرقه که باعث جدایی برادران و خواهران حزب الله میشود پرهیز نمائید.

« شهید موسی برزگر- سراج محله-گلوگاه» وقتی میگوییم جمهوری اسلامی ، یعنی برنامه هایمان را در محدوده احکام اسلام پیاده خواهیم کرد که چگونه و با چه کسانی متحد شویم و اولین شرط در اتحاد اشتراک در عقیده است .

« شهید موسی برزگر- سراج محله-گلوگاه» قانون اساسی و رهبری امام امت و مساجد و نمازهای جمعه از عوامل ایجاد اتحاد بین مسلمانان است. سنگرها را همچون کوه مستحکم کنید تا دشمن از وحدت و یکپارچگی شما خوار و ذلیل گردد انقلاب ما نه تنها منزوی نیست بلکه عاشق دارد و انقلاب فعال و خلاق است.

« شهید علیجان قلی پور- سراج محله-گلوگاه» و اما تمام دشمنان اسلام در صدد بر امدند که با بهانه های بیجا در بین مردم نزاع و اختلاف اندازند پس ای مردم شهید پرور مراقب باشید که فریب دشمنان را نخورید و بر عکس خواست دشمن پلید در تحکیم وحدت و دوستی بیشتر بکوشید ای مردم شهید پرور کسانیکه دست به اختلاف ها میزنند میخواهند انقلاب را سرکوب کنند ولی خیال کردند چون ملتی که سالها در مبارزات به راهنمایی امام عزیز گوش فرا داده گول این چنین افراد را نمیخورد. ای مردم شهید پرور ایران این را بدانید کسانی که بین مسلمین اختلاف می افکنند دوست و خیر خواه انان نباشید بلکه دشمن انها باشید. وحدت و گوش فرا دادن به فرامین امام موجب پیشرفت اسلام میشود.

« شهید علیجان قلی پور- سراج محله-گلوگاه» ای امت اسلام قران است که اتحاد بین مسلیمن را در مقابل کفر و استکبار جهانی حفظ میکند.

« شهید محمد عموزادی- مهدیرجه -گلوگاه» پس ای مسلمانان بیائید وحدت داشته باشیم تا ابر قدرتهای جهانی و صدام و اسراائیل را نابود سازیم و اسلام را در تمام جهان برپا کنیم اگر خدا را یاری کنیم خدا ما را یاری میکند

« شهید علیرضا عموزادی- مهدیرجه -گلوگاه» شما ای برادران نگذارید که بین شما تفرقه بیندازند اگر اختلاف های جزئی دارید با هم کنار بیائید و نگذارید منافقین بین شما نفوذ کنند و در بین شما تفرقه بیندازند و توهین به انقلاب و خانواده های شهدا و مجروهین و معلولین کنند و اگر میبینید چنین میکنند توی دهان انها بزنید.

« شهید منصور صابری- لمراسک-گلوگاه»پیروزی و موفقیت این انقلاب تا زمانیکه ملت با وحدت خویش بر محور اسلام و رهبری پیش میرود ادامه دارد و اگر انقلاب از این مسیر منحرف شود شکست ان حتمی است پس وظیفه تک تک ماست از این انقلاب که ثمره ی خون هزاران شهید و معلول است بخوبی حراست کنیم و نگذاریم با بی تفاوتی این همه خون ها و مجاهدت ها پایمال شود

« شهید محمد عارف ملک محمودی- لمراسک-گلوگاه» من از شما مردم شهید پرور میخواهم که وحدت و اخوت اسلامی را حفظ کنید و در پی ایجاد اختلافات نباشید نسبت به همدیگر مهربان و رئوف باشید خط امام را دنبال کنید امام را تنها نگذارید

 

 

خواندن 1100 دفعه

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

شما اینجا هستید: صفحه اصلی کلام نور کلام شهدا اتحاد و دوری از تفرقه