پیام شهدا به ضد انقلاب،استعمارگران

پیام شهدا به ضد انقلاب،استعمارگران

« شهید شعبانعلی نظام محله- خورشید کلا-گلوگاه»  پیام من به تمام جنایتکاران این است : که یک مقدار از حماقت بیرون بیایند و ببینند اینقدر ظلم به این ملت کردند ، اینقدر مردم و ملت را به شهادت رساندند،خوب نگاه کنند ببینند نتیجه ای گرفتند و میگیرند؟ منافقین را بجان این ملت انداختند،توطئه داخلی کردند،ترور شخصیت نمودند،دیدند که نمیشود..... امام ندا داد که هرچه شهدای ما زیادتر ملت منسجم تر میشود ... محاصره ی اقتصادی کردند،محاصره ی نظامی و سیاسی کردند. امام و ملت گفتند ما فرزندان ماه رمضان و مرد جنگیم ، دیانت ما عین سیاست ماست . صدام را به جان این ملت انداختید؟ دیدید که به زیر گل رفتید؟ ان شاالله خداوند شما جنایتکاران در راس همه امریکا و شوروی را نابود نماید.

« شهید احمد علی فلاح- ریحان اباد-گلوگاه» این منافقین پست میگویند تا ما هستیم نمیگذاریم ایران به ارزوی خود برسد ما ملت هوشیار ایران به منافقین کثیف هشدار میدهیم تا جوانان و ملتمان وجود دارند نمیگذاریم لطمه ای به ایران اسلامی بزنند.

« شهید غلامعلی ولی پور- ریحان اباد-گلوگاه» و حالا کمی در مورد منافقین سخن بگوئیم: منافقین انانند که درون جمع به گروه بندی و دسته سازی به بازی میپردازند. اینان به ظاهر با ملت همفکر و هم گروه و هم رزم میشوند به ظاهر از دیگران فعالتر و دلسوزترند اما در واقع شب و روز در حال دسیسه سازی اند تا قدرت را قبضه کنند و اگر نشد جمع را متلاشی سازند یعنی علی الظاهر با ملت دوست میشوند ولی پشت سر ادم خنجر میکشند پس همانطور که امام میفرمایند : منافقین از کفار بدترند. پس شما ای ملت متوجه منافقین باشید و گول منافقین را نخورید.

« شهید منصور صابری- لمراسک-گلوگاه»اکنون که حکومت عدل جمهوری اسلامی در کشور ما در حال برقراری است و ما شاهد بوقوع پیوستن وعده ی خداوند که همان به ارث رسیدن صاحبان اصلی زمین یعنی صالحین و مستضعفین می باشیم این موضوع باعث وحشت مستکبرین _ همان کسانی که حیات خویش را در بهره کشی از مستضعفین میدانند_ شده است از این رو لحظه ای از انجام توطئه بر علیه این انقلاب غفلت ننموده اند سردمدار این توطئه گرها ، شیطان بزرگ امریکای جهان خوار همان کسیکه بیشتر از همه به منافعش ضربه خورده میباشد.

« شهید عباس عموزادی- مهدیرجه -گلوگاه» امروز واقعا میتوان اقدامات و حرکات این صدامیان را جنایات  جنگی لقب داد و صدام را به عنوان جانی جنگ قلمداد کرد و صدام چه بخواهد و چه نخواهد به پایان خط رسیده و هیچ قدرتی قادر به تغییر سرنوشت او نیست ، ای قدرتهای بزرگ و ای منافقین داخلی و خارجی این را بدانید که ما همچنان سیل اعزام به جبهه ها را افزایش خواهیم داد و سراسر جبهه ها را از نیروی مومن و مصم اکنده خواهیم نمود چنان که اگر موقع عملیات فرا رسد حدود جغرافیایی ان را کران تا کران جبهه ها از شمالیترین تا جنوبی ترین منطقه توسعه خواهیم بخشید ان موقع ارتش بعث چگونه میتواند در مقابل سپاهیان اسلام بایستد؟

« شهید سلیمان عموزادی- مهدیرجه -گلوگاه» ای دشمن ظالم و فاسد به تو میگویم اگر چه تعداد شما پیمان شکنان ظالمان و جباران از ما بیشتر است لکن ما بردبار ، باوفاتر، با ایمان تر و توانا تریم. حق و حقیقت با ماست چرا که ما الله داریم و ایمان قدرتی است که شعله اتش بیرون میدهد. اکنون بسوی شما می ایم برای دفاع از دینم نجات مستضعفان و ازادی کربلای حسینی تا شما را به جهنم ابدی بفرستم. ای دشمن ظالم گمان مبر که تو مرا میکشی من از مرگ نمی هراسم مرگم را شهادت در راه خدا و فیضی الهی میدانم که به هر کسی عطا نخواهد شد. این افتخار برای مومنانی است که با الذین امنو در بوته ی ازمایش قرار گرفته اند. و امتحان و ازمون الهی را در همه مراحل با سربلندی طی نمودند

« شهید علیرضا عموزادی- مهدیرجه -گلوگاه» شما ای دست نشانده های امریکا و شوروی نمیبینید که چطور این بسیجی ها میروند و خالصانه به شهادت میرسند؟ چشم ندارید ببینید؟گوش ندارید بشنوید؟ و اگر نمیبینید و نمیشنوید خدا شما را کر و نابینا کرده و مهر ظلمت به دل شما زده است و ننگ بر شما باد. ای ابر جهل ها یک روز میشود که این خونها سیل میگردد و شما را به فنای ابدی میبرد.

« شهید حسن یخکشی- لمراسک-گلوگاه» ارزو دارم نمیرم تا اینکه دشمن را به لرزه بیندازم. ولی این دشمن بداند که تا زمانیکه سپاه و ارتش و بسیج مستضعفین و دیگر ارگان های انقلابی در کشور اسلامی ما وجود دارد هیچ اجنبی و هیچ خائنی نمیتواند یک وجب از خاک ایران اسلامی را تصرف کند و به ان تجاوز نماید.

« شهید مهدی پوریانی- مهدیرجه -گلوگاه»امت حزب الله بیدار باشید و گول منافقین کوردل را نخورید بشناسید انها را و به دیگران بشناسانید همین افراد بودند که چهار شهید محراب را از ما گرفتند منافقین همان هسانی هستند که چون ابن ملجم مرادی از پشت ضربه میزنند

 

« شهید شعبانعلی نظام محله- خورشید کلا-گلوگاه»  پیام من به تمام جنایتکاران این است : که یک مقدار از حماقت بیرون بیایند و ببینند اینقدر ظلم به این ملت کردند ، اینقدر مردم و ملت را به شهادت رساندند،خوب نگاه کنند ببینند نتیجه ای گرفتند و میگیرند؟ منافقین را بجان این ملت انداختند،توطئه داخلی کردند،ترور شخصیت نمودند،دیدند که نمیشود..... امام ندا داد که هرچه شهدای ما زیادتر ملت منسجم تر میشود ... محاصره ی اقتصادی کردند،محاصره ی نظامی و سیاسی کردند. امام و ملت گفتند ما فرزندان ماه رمضان و مرد جنگیم ، دیانت ما عین سیاست ماست . صدام را به جان این ملت انداختید؟ دیدید که به زیر گل رفتید؟ ان شاالله خداوند شما جنایتکاران در راس همه امریکا و شوروی را نابود نماید.

« شهید احمد علی فلاح- ریحان اباد-گلوگاه» این منافقین پست میگویند تا ما هستیم نمیگذاریم ایران به ارزوی خود برسد ما ملت هوشیار ایران به منافقین کثیف هشدار میدهیم تا جوانان و ملتمان وجود دارند نمیگذاریم لطمه ای به ایران اسلامی بزنند.

« شهید غلامعلی ولی پور- ریحان اباد-گلوگاه» و حالا کمی در مورد منافقین سخن بگوئیم: منافقین انانند که درون جمع به گروه بندی و دسته سازی به بازی میپردازند. اینان به ظاهر با ملت همفکر و هم گروه و هم رزم میشوند به ظاهر از دیگران فعالتر و دلسوزترند اما در واقع شب و روز در حال دسیسه سازی اند تا قدرت را قبضه کنند و اگر نشد جمع را متلاشی سازند یعنی علی الظاهر با ملت دوست میشوند ولی پشت سر ادم خنجر میکشند پس همانطور که امام میفرمایند : منافقین از کفار بدترند. پس شما ای ملت متوجه منافقین باشید و گول منافقین را نخورید.

« شهید منصور صابری- لمراسک-گلوگاه»اکنون که حکومت عدل جمهوری اسلامی در کشور ما در حال برقراری است و ما شاهد بوقوع پیوستن وعده ی خداوند که همان به ارث رسیدن صاحبان اصلی زمین یعنی صالحین و مستضعفین می باشیم این موضوع باعث وحشت مستکبرین _ همان کسانی که حیات خویش را در بهره کشی از مستضعفین میدانند_ شده است از این رو لحظه ای از انجام توطئه بر علیه این انقلاب غفلت ننموده اند سردمدار این توطئه گرها ، شیطان بزرگ امریکای جهان خوار همان کسیکه بیشتر از همه به منافعش ضربه خورده میباشد.

« شهید عباس عموزادی- مهدیرجه -گلوگاه» امروز واقعا میتوان اقدامات و حرکات این صدامیان را جنایات  جنگی لقب داد و صدام را به عنوان جانی جنگ قلمداد کرد و صدام چه بخواهد و چه نخواهد به پایان خط رسیده و هیچ قدرتی قادر به تغییر سرنوشت او نیست ، ای قدرتهای بزرگ و ای منافقین داخلی و خارجی این را بدانید که ما همچنان سیل اعزام به جبهه ها را افزایش خواهیم داد و سراسر جبهه ها را از نیروی مومن و مصم اکنده خواهیم نمود چنان که اگر موقع عملیات فرا رسد حدود جغرافیایی ان را کران تا کران جبهه ها از شمالیترین تا جنوبی ترین منطقه توسعه خواهیم بخشید ان موقع ارتش بعث چگونه میتواند در مقابل سپاهیان اسلام بایستد؟

« شهید سلیمان عموزادی- مهدیرجه -گلوگاه» ای دشمن ظالم و فاسد به تو میگویم اگر چه تعداد شما پیمان شکنان ظالمان و جباران از ما بیشتر است لکن ما بردبار ، باوفاتر، با ایمان تر و توانا تریم. حق و حقیقت با ماست چرا که ما الله داریم و ایمان قدرتی است که شعله اتش بیرون میدهد. اکنون بسوی شما می ایم برای دفاع از دینم نجات مستضعفان و ازادی کربلای حسینی تا شما را به جهنم ابدی بفرستم. ای دشمن ظالم گمان مبر که تو مرا میکشی من از مرگ نمی هراسم مرگم را شهادت در راه خدا و فیضی الهی میدانم که به هر کسی عطا نخواهد شد. این افتخار برای مومنانی است که با الذین امنو در بوته ی ازمایش قرار گرفته اند. و امتحان و ازمون الهی را در همه مراحل با سربلندی طی نمودند

« شهید علیرضا عموزادی- مهدیرجه -گلوگاه» شما ای دست نشانده های امریکا و شوروی نمیبینید که چطور این بسیجی ها میروند و خالصانه به شهادت میرسند؟ چشم ندارید ببینید؟گوش ندارید بشنوید؟ و اگر نمیبینید و نمیشنوید خدا شما را کر و نابینا کرده و مهر ظلمت به دل شما زده است و ننگ بر شما باد. ای ابر جهل ها یک روز میشود که این خونها سیل میگردد و شما را به فنای ابدی میبرد.

« شهید حسن یخکشی- لمراسک-گلوگاه» ارزو دارم نمیرم تا اینکه دشمن را به لرزه بیندازم. ولی این دشمن بداند که تا زمانیکه سپاه و ارتش و بسیج مستضعفین و دیگر ارگان های انقلابی در کشور اسلامی ما وجود دارد هیچ اجنبی و هیچ خائنی نمیتواند یک وجب از خاک ایران اسلامی را تصرف کند و به ان تجاوز نماید.

« شهید مهدی پوریانی- مهدیرجه -گلوگاه»امت حزب الله بیدار باشید و گول منافقین کوردل را نخورید بشناسید انها را و به دیگران بشناسانید همین افراد بودند که چهار شهید محراب را از ما گرفتند منافقین همان هسانی هستند که چون ابن ملجم مرادی از پشت ضربه میزنند

 

خواندن 973 دفعه

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

شما اینجا هستید: صفحه اصلی کلام نور کلام شهدا پیام شهدا به ضد انقلاب،استعمارگران