امام حسین در کلام شهدا

امام حسین در کلام شهدا

«شهید محمد تقی پور باقری – تیله نو – گلوگاه» حسین جان شنیده بودیم در صحرای کربلا تنهایت گذاشتند و ما نبودیم تا تو را یاری نمائیم و اینک به نیت ان روز به ندای فرزندت پیر جماران و الگوی مسلمانان و شیعیان امام خمینی لبیک گفته تا ان شاالله با خودت و یارانت محشور گردیم.

«شهید محمد تقی پور باقری – تیله نو – گلوگاه» اگر بعد از پیروزی این جنگ به کربلای حسینی رفتید عوض من قبر شش گوشه ی امام حسین را زیارت نمائید و بگوئید که در راه وی شهید شده ام تا باشد که با ایشان و یاران شهیدش محشور گردم و در قیامت شفیعمان گردد .

«شهید محمد تقی پور باقری – تیله نو – گلوگاه» در مراسم من گریه و زاری نکنید اگر خواستید گریه کنید به یاد سرور شهیدان حسین بن علی ع و به یاد اسرای خرابه شام و حضرت رقیه گریه نمائید .

« شهید علی اکبر سلیمی- خورشید کلا-گلوگاه»  پدرجان و مادر جان هیچ ناراحت نباشید که به جبهه بروم و در این راه شهید بشوم ایا امام حسین برای چه قیام کرد؟ و برای چه شهید شد؟ مگر غیر از این است که امام حسین برای پایداری اسلام و قوانین و دستورات الهی قیام کرد و در این راه 72تن از بهترین یاران خود را از دست داد مگر خون ما از خون امام حسین بالاتر است؟ نه نیست

« شهید حسین کاردری- خورشید کلا-گلوگاه»    به شما مژده میدهم که با داشتن جوانانی عاشق در راه خدا که جان شیرین خود را در کف نهاده اند و هرلحظه درانتظار شهادت به سر میبرند ، ما شکست نخواهیم خورد. چون نیروی الهی در وجود رزمندگان ماست اموزگار انها سالار شهیدان ابا عبد الله الحسین میباشد که چگونه مردن را چه خوب اموخت. و از این رو اسلام مستحکم تر  و پابرجاتر باقی خواهد ماند پس اسلام پیروز است چون عاشق دارد.

« شهید سید موسی حسینی- ریحان اباد-گلوگاه»  با سلام بر شهیدان صحرای کربلا و سرورمان حسین بن علی ع معلم شهادت معلمی که به ما درس شهادت اموخت معلمی که به ما اموخت هیچ موقع زیر بار ظلم نرویم و ذلت را نپذیریم چون بفرموده اش مرگ با عزت بهتر است از زندگی با ذلت

« شهید محمد حسن محمودی- ریحان اباد-گلوگاه» حسین ع اموزگار بزرگ شهادت و بزرگ حماسه افرین تاریخ تمامی هستی را به تماشای نمایش بزرگ فراخواند و تمامی دلباختگان همیشه ی تاریخ را در تمامی پهنه ی هستی جهت سیر در خط سرخ شهادت با نوای «هل من ناصر ینصرنی» به حماسه افرینی دعوت کرد تا حدیث«کل یوم عاشورا و کل عرض کربلا»را تحقق دهند .

« شهید غلامعلی ولی پور- ریحان اباد-گلوگاه» ما شهادت را از خون حسین فهمیدیم از خونی که در صحرای کربلا جاری شد. ما میرویم و شهید میشویم برای اینکه شما در اینده زندگی خوب داشته باشید و احکام دین را بهتر انجام دهید. ما که بالاخره میمیریم تا ابد که زنده نمیمانیم پس چه بهتر در جوانی با خون خودمان اسلام را ابیاری کنیم

« شهید علیرضا عموزادی- مهدیرجه -گلوگاه» با خدا پیمان میبندم که در تمام عاشوراها و در تمام کربلاها با امام حسین همراه باشم و سنگر را خالی نکنم تا هنگامی که همه ی احکام اسلام در زیر پرچم اسلام به اجرا در اید

« شهید حسن قامتی- لمراسک-گلوگاه»اکنون یوم الله دیگری است که پیرو یوم الله حسین میباشد. حسین ع در ان روز در میدان شهادت ندای هل من ناصر ینصرنی سرداد . اینک ما میگوئیم حسین جان اگر در ان فضای داغ و خونین کسی به فریادت نرسید و ندای تو را لبیک نگفت ما پیروانت در فضای گرم و خونین ایران زمین دست مردانگی مشت کرده و به ندای غریبی و تنهاییت لبیک میگوئیم. و این روش یک عاشق حقیقی است و باید اینگونه باشیم.

« شهید علیرضا پوریانی- مهدیرجه -گلوگاه»مادر جان مگر علی اکبر و قاسم و سرباز شش ماهه در کربلای امام حسین شهید نشدند؟ مگر دو دست عباس را از بدنش جدا نکردند؟ من که از ان بزرگواران بزرگتر نیستم بلکه انسانی گناهکارم. اری فرصتی گران بها پیش امده تا از بودن و هستی خودم دست بکشم و حرکت کنم و بشوم انچه را که میخواهم. و دوست دارم که اگر رفتم خدا را راضی نگه داشته باشم .

« شهید رجب جعفری نژاد- مهدیرجه -گلوگاه»حسین جان اگر ما در کربلا نبودیم و نتوانستیم یاری ات دهیم مولا جان به خدایی که علی اکبر و علی اصغر و قاسم و یارانت را فدایش کردی اگر همه ی این عالم مانع این انقلاب و فرزندت امام عزیزمان بشوند تا اخرین لحظه عمرم در جبهه میمانم و یک لحظه امام را تنها نمیگذارم اگر صد جان داشته باشم همه را فدای امام عزیزمان میکنم.

 

«شهید محمد تقی پور باقری – تیله نو – گلوگاه» حسین جان شنیده بودیم در صحرای کربلا تنهایت گذاشتند و ما نبودیم تا تو را یاری نمائیم و اینک به نیت ان روز به ندای فرزندت پیر جماران و الگوی مسلمانان و شیعیان امام خمینی لبیک گفته تا ان شاالله با خودت و یارانت محشور گردیم.

«شهید محمد تقی پور باقری – تیله نو – گلوگاه» اگر بعد از پیروزی این جنگ به کربلای حسینی رفتید عوض من قبر شش گوشه ی امام حسین را زیارت نمائید و بگوئید که در راه وی شهید شده ام تا باشد که با ایشان و یاران شهیدش محشور گردم و در قیامت شفیعمان گردد .

«شهید محمد تقی پور باقری – تیله نو – گلوگاه» در مراسم من گریه و زاری نکنید اگر خواستید گریه کنید به یاد سرور شهیدان حسین بن علی ع و به یاد اسرای خرابه شام و حضرت رقیه گریه نمائید .

« شهید علی اکبر سلیمی- خورشید کلا-گلوگاه»  پدرجان و مادر جان هیچ ناراحت نباشید که به جبهه بروم و در این راه شهید بشوم ایا امام حسین برای چه قیام کرد؟ و برای چه شهید شد؟ مگر غیر از این است که امام حسین برای پایداری اسلام و قوانین و دستورات الهی قیام کرد و در این راه 72تن از بهترین یاران خود را از دست داد مگر خون ما از خون امام حسین بالاتر است؟ نه نیست

« شهید حسین کاردری- خورشید کلا-گلوگاه»    به شما مژده میدهم که با داشتن جوانانی عاشق در راه خدا که جان شیرین خود را در کف نهاده اند و هرلحظه درانتظار شهادت به سر میبرند ، ما شکست نخواهیم خورد. چون نیروی الهی در وجود رزمندگان ماست اموزگار انها سالار شهیدان ابا عبد الله الحسین میباشد که چگونه مردن را چه خوب اموخت. و از این رو اسلام مستحکم تر  و پابرجاتر باقی خواهد ماند پس اسلام پیروز است چون عاشق دارد.

« شهید سید موسی حسینی- ریحان اباد-گلوگاه»  با سلام بر شهیدان صحرای کربلا و سرورمان حسین بن علی ع معلم شهادت معلمی که به ما درس شهادت اموخت معلمی که به ما اموخت هیچ موقع زیر بار ظلم نرویم و ذلت را نپذیریم چون بفرموده اش مرگ با عزت بهتر است از زندگی با ذلت

« شهید محمد حسن محمودی- ریحان اباد-گلوگاه» حسین ع اموزگار بزرگ شهادت و بزرگ حماسه افرین تاریخ تمامی هستی را به تماشای نمایش بزرگ فراخواند و تمامی دلباختگان همیشه ی تاریخ را در تمامی پهنه ی هستی جهت سیر در خط سرخ شهادت با نوای «هل من ناصر ینصرنی» به حماسه افرینی دعوت کرد تا حدیث«کل یوم عاشورا و کل عرض کربلا»را تحقق دهند .

« شهید غلامعلی ولی پور- ریحان اباد-گلوگاه» ما شهادت را از خون حسین فهمیدیم از خونی که در صحرای کربلا جاری شد. ما میرویم و شهید میشویم برای اینکه شما در اینده زندگی خوب داشته باشید و احکام دین را بهتر انجام دهید. ما که بالاخره میمیریم تا ابد که زنده نمیمانیم پس چه بهتر در جوانی با خون خودمان اسلام را ابیاری کنیم

« شهید علیرضا عموزادی- مهدیرجه -گلوگاه» با خدا پیمان میبندم که در تمام عاشوراها و در تمام کربلاها با امام حسین همراه باشم و سنگر را خالی نکنم تا هنگامی که همه ی احکام اسلام در زیر پرچم اسلام به اجرا در اید

« شهید حسن قامتی- لمراسک-گلوگاه»اکنون یوم الله دیگری است که پیرو یوم الله حسین میباشد. حسین ع در ان روز در میدان شهادت ندای هل من ناصر ینصرنی سرداد . اینک ما میگوئیم حسین جان اگر در ان فضای داغ و خونین کسی به فریادت نرسید و ندای تو را لبیک نگفت ما پیروانت در فضای گرم و خونین ایران زمین دست مردانگی مشت کرده و به ندای غریبی و تنهاییت لبیک میگوئیم. و این روش یک عاشق حقیقی است و باید اینگونه باشیم.

« شهید علیرضا پوریانی- مهدیرجه -گلوگاه»مادر جان مگر علی اکبر و قاسم و سرباز شش ماهه در کربلای امام حسین شهید نشدند؟ مگر دو دست عباس را از بدنش جدا نکردند؟ من که از ان بزرگواران بزرگتر نیستم بلکه انسانی گناهکارم. اری فرصتی گران بها پیش امده تا از بودن و هستی خودم دست بکشم و حرکت کنم و بشوم انچه را که میخواهم. و دوست دارم که اگر رفتم خدا را راضی نگه داشته باشم .

« شهید رجب جعفری نژاد- مهدیرجه -گلوگاه»حسین جان اگر ما در کربلا نبودیم و نتوانستیم یاری ات دهیم مولا جان به خدایی که علی اکبر و علی اصغر و قاسم و یارانت را فدایش کردی اگر همه ی این عالم مانع این انقلاب و فرزندت امام عزیزمان بشوند تا اخرین لحظه عمرم در جبهه میمانم و یک لحظه امام را تنها نمیگذارم اگر صد جان داشته باشم همه را فدای امام عزیزمان میکنم.

 

خواندن 1438 دفعه

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

شما اینجا هستید: صفحه اصلی کلام نور کلام شهدا امام حسین در کلام شهدا