سوره بقره آیه 216

سوره بقره آیه 216

سوره بقره آیه 216

كتب علیكم القتال و هو كره لكم و عسی ان تكرهوا شیاً و هو خیرلكم و عسی آن تحبوا شیاً و هو شر لكم و الله یعلم و انتم لا تعلمون

ترجمه: جنگ بر شما مقرر شد در حالی كه آن را ناخوش دارید، شاید چیزی را ناخوش آریدو در آن خیر شما باشد و شاید چیزی را دوست داشته باشید و برایتان ناپسند افتد خدا می داند وشما نمی دانید.

 

 

ایه ی گذشته(یعنی ایه 215) عمدتا در مورد انفاق اموال بود و در این ایه(یعنی ایه ی 216) سخن از انفاق جان ها در راه خدا است و این هر دو در میدان فداکاری دوش به دوش یکدیگر قرار دارند. می فرماید : « جنگ (با دشمن) بر شما مقرر شده است در حالی که از ان اکراه دارید» (كتب علیكم القتال و هو كره لكم ) تعبیر به «کتب» (نوشته شده) اشاره به حتمی بودن و قطعی بودن این فرمان الهی است. برای انسان های معمولی یک امر طبیعی است که جنگ ولو با دشمن و در راه خدا خوشایند نیست زیرا در جنگ هم تلف اموال و هم نفوس و هم جراحتها و مشقتها است البته برای عاشقان شهادت در راه حق و کسانی که در سطح بالایی از معرفت قرار دارند جنگ با دشمنان حق شربت گوارایی است که همچون تشنه کامان به دنبال ان می روند و مسلما حساب انها از حساب توده ی مردم جدا است.

سپس به یک قانون کلی و اصل اساسی که حاکم بر قوانین تکوینی و تشریعی خداوند است اشاره میکند ، میفرماید : « چه بسا شما از چیزی اکراه داشته باشید در حالی که برای شما خیر است و مایه سعادت و خوشبختی » (عسی ان تكرهوا شیاً و هو خیرلكم ) به عکس کناره گیری از جنگ و عافیت طلبی ممکن است خوشایند شما نباشد در حالی که واقعا چنین نیست « چه بسا چیزی را دوست داشته باشید و ان برای شما شر است » (و عسی آن تحبوا شیاً و هو شر لكم ) و در پایان می فرماید « و خدا میداند و شما نمیدانید » (و الله یعلم و انتم لا تعلمون )

 

پروردگار جهان با این لحن قاطع میگوید که افراد بشر نباید تشخیص خودشان را در مسائل مربوط به سرنوشتشان حاکم سازند چراکه علم انها از هر نظر محدود و ناچیز است و معلوماتشان در برابر مجهولات همچون قطره ای در برابر دریا است. انها با توجه به علم محدود خود نباید در برابر احکام الهی روی در هم کشند . باید بطور قطع بدانند که خداوند اگر جهاد و روزه و حج را تشریع کرده همه به سود انها است ، توجه به این حقیقت روح انضباط و تسلیم در برابر قوانین الهی را در انسان پرورش میدهد ، و درک و دید او را از محیط های محدود فراتر می برد و به نامحدود یعنی علم بی پایان خداوند پیوند می زند.

 

منبع : برگزیده تفسیر نمونه ؛ زیر نظر استاد محقق ایه الله مکارم شیرازی؛ جلد اول ؛ صفحه 194

سوره بقره آیه 216

كتب علیكم القتال و هو كره لكم و عسی ان تكرهوا شیاً و هو خیرلكم و عسی آن تحبوا شیاً و هو شر لكم و الله یعلم و انتم لا تعلمون

ترجمه: جنگ بر شما مقرر شد در حالی كه آن را ناخوش دارید، شاید چیزی را ناخوش آریدو در آن خیر شما باشد و شاید چیزی را دوست داشته باشید و برایتان ناپسند افتد خدا می داند وشما نمی دانید.

 

 

ایه ی گذشته(یعنی ایه 215) عمدتا در مورد انفاق اموال بود و در این ایه(یعنی ایه ی 216) سخن از انفاق جان ها در راه خدا است و این هر دو در میدان فداکاری دوش به دوش یکدیگر قرار دارند. می فرماید : « جنگ (با دشمن) بر شما مقرر شده است در حالی که از ان اکراه دارید» (كتب علیكم القتال و هو كره لكم ) تعبیر به «کتب» (نوشته شده) اشاره به حتمی بودن و قطعی بودن این فرمان الهی است. برای انسان های معمولی یک امر طبیعی است که جنگ ولو با دشمن و در راه خدا خوشایند نیست زیرا در جنگ هم تلف اموال و هم نفوس و هم جراحتها و مشقتها است البته برای عاشقان شهادت در راه حق و کسانی که در سطح بالایی از معرفت قرار دارند جنگ با دشمنان حق شربت گوارایی است که همچون تشنه کامان به دنبال ان می روند و مسلما حساب انها از حساب توده ی مردم جدا است.

سپس به یک قانون کلی و اصل اساسی که حاکم بر قوانین تکوینی و تشریعی خداوند است اشاره میکند ، میفرماید : « چه بسا شما از چیزی اکراه داشته باشید در حالی که برای شما خیر است و مایه سعادت و خوشبختی » (عسی ان تكرهوا شیاً و هو خیرلكم ) به عکس کناره گیری از جنگ و عافیت طلبی ممکن است خوشایند شما نباشد در حالی که واقعا چنین نیست « چه بسا چیزی را دوست داشته باشید و ان برای شما شر است » (و عسی آن تحبوا شیاً و هو شر لكم ) و در پایان می فرماید « و خدا میداند و شما نمیدانید » (و الله یعلم و انتم لا تعلمون )

 

پروردگار جهان با این لحن قاطع میگوید که افراد بشر نباید تشخیص خودشان را در مسائل مربوط به سرنوشتشان حاکم سازند چراکه علم انها از هر نظر محدود و ناچیز است و معلوماتشان در برابر مجهولات همچون قطره ای در برابر دریا است. انها با توجه به علم محدود خود نباید در برابر احکام الهی روی در هم کشند . باید بطور قطع بدانند که خداوند اگر جهاد و روزه و حج را تشریع کرده همه به سود انها است ، توجه به این حقیقت روح انضباط و تسلیم در برابر قوانین الهی را در انسان پرورش میدهد ، و درک و دید او را از محیط های محدود فراتر می برد و به نامحدود یعنی علم بی پایان خداوند پیوند می زند.

 

منبع : برگزیده تفسیر نمونه ؛ زیر نظر استاد محقق ایه الله مکارم شیرازی؛ جلد اول ؛ صفحه 194

خواندن 7846 دفعه

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

شما اینجا هستید: صفحه اصلی کلام نور جهاد و شهادت در قرآن سوره بقره آیه 216