سوره توبه ایه 111 و 112

سوره توبه  ایه 111 و 112

(سوره توبه ایه 111) یک تجارت بی نظیر ! در این ایه وایه ی بعد مقام والای مجاهدان با ایمان با ذکر مثال جالبی بیان شده است. در این مثال خداوند خود را خریدار و مومنان را فروشنده معرفی کرده و می گوید : « خداوند از مومنان جانها و اموالشان را خریداری میکند و در برابر این متاع بهشت را به انان می دهد » ( ان الله اشتری من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه ) و از انجا که در هر معامله درحقیقت « پنج رکن اساسی » وجود دارد در این ایه به تمام این ارکان اشاره کرده است . خودش را «خریدار» و مومنان را « فروشنده » و جانها و اموال را « متاع » و بهشت را « ثمن» (بها) برای این معامله قرار داده است. منتها طرز پرداخت این متاع را با تعبیر لطیفی چنین بیان میکند : « انها در راه خدا پیکار میکنند و دشمنان حق را میکشند و یا در این راه کشته میشوند » و شربت شهادت را می نوشند . ( یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون) و به دنبال ان به «اسناد» معتبر و محکم این معامله که پنجمین رکن است اشاره کرده میفرماید : « این وعده ی حقی است بر عهده ی خداوند که در سه کتاب اسمانی تورات ، انجیل و قران امده است » ( وعدا علیه حقا فی التوریه و الانجیل و القران ) سپس برای تاکید روی این معامله ی بزرگ اضافه میکند : « چه کسی وفادارتر به عهدی از خداست ؟» ( و من اوفی بعهده من الله ). یعنی : گرچه بهای این معامله فورا پرداخت نمی شود اما خطرات نسیه را در بر ندارد ! چرا که خداوند به حکم قدرت و توانایی و بی نیازی ، از هرکس نسبت به عهد و پیمانش وفادارتر است. و از همه جالب تر این که پس از انجام مراسم این معامله همانگونه که در میان تجارت کنندگان معمول است به طرف مقابل تبریک گفته و معامله را معامله ی پر سودی برای او می خواهد و می گوید : « بشارت باد بر شما به این معامله ای که انجام دادید » ( فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به ) و این پیروزی و رستگاری بزرگی برای همه ی شماست » ( و ذلک هو الفوز العظیم )

(سوره توبه ایه 112) در این ایه مومنان را که فروشندگان جان و مال به خدا هستند با نه صفت بارز معرفی می کند .

1 - « انها توبه کارانند » ( التائبون ). و دل و جان خود را بوسیله ی اب توبه از الودگی گناه شستشو می دهند.

2 - « انها عبادت کارانند » ( العابدون ) و در پرتو راز و نیاز با خدا و پرستش ذات پاک او خودسازی میکنند.

3 - « انها (  در برابر نعمتهای مادی و معنوی پروردگار ) سپاس می گویند» ( الحامدون)

4 - « انا از یک کانون عبادت و پرستش به کانون دیگری رفت و امد دارند » (السائحون) و به این ترتیب برنامه های خوسازی انان در پرتو عبادت ، در محیط محدودی خلاصه نمیشود و به افق خاصی تعلق ندارد بلکه همه جا کانون عبودیت پروردگار و خودسازی و تربیت برای انهاست.

5 - « انا که در برابر عظمت خدا رکوع میکنند» (الراکعون)

6 - « انها که سر بر استانش می سایند و سجده می اورند » ( الساجدون )

7 - « انها که مردم را به نیکی ها دعوت می کنند » ( الامرون بالمعروف )

8 - « انها که ( تنها به وظیفه دعوت به نیکی قناعت نمیکنند بلکه ) با هرگونه فساد و منکری می جنگند » ( والناهون عن المنکر) .

9 - « و انها که ( پس از ادای رسالت امر به معروف و نهی از منکر ، به اخرین و مهمترین وظیفه ی اجتماعی خود یعنی ) حفظ حدود الهی و اجرای قوانین او و اقامه حق و عدالت قیام میکنند » ( والافظون لحدود الله )

 

پس از ذکر این صفات نه گانه ، خداوند بار دیگر چنین مومنان راستین و تربیت یافتگان مکتب ایمان و عمل را تشویق میکند ، و به پیامبرش می گوید : « این مومنان را بشارت ده» ( و بشر المومنین)

 

منبع : برگزیده تفسیر نمونه ؛ زیر نظر استاد محقق ایه الله مکارم شیرازی؛ جلد دوم ؛ صفحه 255

(سوره توبه ایه 111) یک تجارت بی نظیر ! در این ایه وایه ی بعد مقام والای مجاهدان با ایمان با ذکر مثال جالبی بیان شده است. در این مثال خداوند خود را خریدار و مومنان را فروشنده معرفی کرده و می گوید : « خداوند از مومنان جانها و اموالشان را خریداری میکند و در برابر این متاع بهشت را به انان می دهد » ( ان الله اشتری من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه ) و از انجا که در هر معامله درحقیقت « پنج رکن اساسی » وجود دارد در این ایه به تمام این ارکان اشاره کرده است . خودش را «خریدار» و مومنان را « فروشنده » و جانها و اموال را « متاع » و بهشت را « ثمن» (بها) برای این معامله قرار داده است. منتها طرز پرداخت این متاع را با تعبیر لطیفی چنین بیان میکند : « انها در راه خدا پیکار میکنند و دشمنان حق را میکشند و یا در این راه کشته میشوند » و شربت شهادت را می نوشند . ( یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون) و به دنبال ان به «اسناد» معتبر و محکم این معامله که پنجمین رکن است اشاره کرده میفرماید : « این وعده ی حقی است بر عهده ی خداوند که در سه کتاب اسمانی تورات ، انجیل و قران امده است » ( وعدا علیه حقا فی التوریه و الانجیل و القران ) سپس برای تاکید روی این معامله ی بزرگ اضافه میکند : « چه کسی وفادارتر به عهدی از خداست ؟» ( و من اوفی بعهده من الله ). یعنی : گرچه بهای این معامله فورا پرداخت نمی شود اما خطرات نسیه را در بر ندارد ! چرا که خداوند به حکم قدرت و توانایی و بی نیازی ، از هرکس نسبت به عهد و پیمانش وفادارتر است. و از همه جالب تر این که پس از انجام مراسم این معامله همانگونه که در میان تجارت کنندگان معمول است به طرف مقابل تبریک گفته و معامله را معامله ی پر سودی برای او می خواهد و می گوید : « بشارت باد بر شما به این معامله ای که انجام دادید » ( فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به ) و این پیروزی و رستگاری بزرگی برای همه ی شماست » ( و ذلک هو الفوز العظیم )

(سوره توبه ایه 112) در این ایه مومنان را که فروشندگان جان و مال به خدا هستند با نه صفت بارز معرفی می کند .

1 - « انها توبه کارانند » ( التائبون ). و دل و جان خود را بوسیله ی اب توبه از الودگی گناه شستشو می دهند.

2 - « انها عبادت کارانند » ( العابدون ) و در پرتو راز و نیاز با خدا و پرستش ذات پاک او خودسازی میکنند.

3 - « انها (  در برابر نعمتهای مادی و معنوی پروردگار ) سپاس می گویند» ( الحامدون)

4 - « انا از یک کانون عبادت و پرستش به کانون دیگری رفت و امد دارند » (السائحون) و به این ترتیب برنامه های خوسازی انان در پرتو عبادت ، در محیط محدودی خلاصه نمیشود و به افق خاصی تعلق ندارد بلکه همه جا کانون عبودیت پروردگار و خودسازی و تربیت برای انهاست.

5 - « انا که در برابر عظمت خدا رکوع میکنند» (الراکعون)

6 - « انها که سر بر استانش می سایند و سجده می اورند » ( الساجدون )

7 - « انها که مردم را به نیکی ها دعوت می کنند » ( الامرون بالمعروف )

8 - « انها که ( تنها به وظیفه دعوت به نیکی قناعت نمیکنند بلکه ) با هرگونه فساد و منکری می جنگند » ( والناهون عن المنکر) .

9 - « و انها که ( پس از ادای رسالت امر به معروف و نهی از منکر ، به اخرین و مهمترین وظیفه ی اجتماعی خود یعنی ) حفظ حدود الهی و اجرای قوانین او و اقامه حق و عدالت قیام میکنند » ( والافظون لحدود الله )

 

پس از ذکر این صفات نه گانه ، خداوند بار دیگر چنین مومنان راستین و تربیت یافتگان مکتب ایمان و عمل را تشویق میکند ، و به پیامبرش می گوید : « این مومنان را بشارت ده» ( و بشر المومنین)

 

منبع : برگزیده تفسیر نمونه ؛ زیر نظر استاد محقق ایه الله مکارم شیرازی؛ جلد دوم ؛ صفحه 255

خواندن 2357 دفعه

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

شما اینجا هستید: صفحه اصلی کلام نور جهاد و شهادت در قرآن سوره توبه ایه 111 و 112