سوره حج ایه 78

سوره حج ایه 78

(سوره حج ایه 78) در ایه ی قبل خداوند چهار دستور سازنده و مهم داده «ای کسانی که ایمان اورده اید رکوع کنید و سجده بجای اورید و پروردگارتان را عبادت کنید و کار نیک انجام دهید تا رستگار شوید » و در این ایه یعنی ایه ی 78 خداوند پنجمین دستور را در زمینه ی جهاد صادر کرده ، می گوید : « و در راه خدا جهاد کنید و حق جهادش را ادا نمائید » ( و جاهدوا فی الله حق جهاده ) «جهاد » در اینجا به معنی هرگونه جهاد و کوشش در راه خدا و تلاش برای انجام نیکی ها و مبارزه با هوس های سرکش (جهاد اکبر) و پیکار با دشمنان ظالم و ستمگر (جهاد اصغر) است. «حق جهاد» نیز معنی وسیعی دارد که از نظر کیفیت و کمیت و مکان و زمان و سایر جهات از جمله خلوص نیت ، همه را شامل میشود.

و از انجا که ممکن است این تصور پیدا شود این همه دستورات سنگین که هر یک از دیگری جامعتر و وسیعتر است چگونه بر دوش ما بندگان ضعیف قرار داده شده است؟ در دنباله ی ایه می فرماید : «او شما را برگزید» ( هو اجتبیکم ) و اینها همه دلیل لطف الهی نسبت به شماست. اگر برگزیدگان خدا نبودید این مسئولیت ها بر دوش شما گزارده نمیشد. و در تعبیر بعد می فرماید : « او کار سنگین و شاقی در دین (اسلام ) بر شما نگذارده است» ( و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ) یعنی اگر درست بنگرید اینها تکالیف شاقی نیستند ، بلکه با فطرت پاک شما هماهنگ و سازگارند.در سومین تعبیر می گوید : از این گذشته « از ایین پدرتان ابراهیم » پیروی کنید ( مله ابیکم ابراهیم )

سپس تعبیر دیگری در این زمینه دارد می گوید : « او شما را در کتاب های پیشین ، مسلمان نامید و همچنین در این کتاب اسمانی » ( هو سمیکم المسلمین من قبل و فی هذا ) و مسلمان کسی است که این افتخار را دارد که در برابر همه ی فرمان های الهی تسلیم است. سر انجام پنجمین و اخرین تعبیر شوق افرین را درباره مسلمانان کرده و انها را به عنوان الگو و اسوه امتها معرفی می کند و می فرماید : « هدف این بوده است که پیامبر ص شاهد و گواه بر شما باشد و شما هم گواهان بر مردم » ( لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونوا شهداء علی الناس ).

در پایان این ایه بار دیگر وظائف پنجگانه ی پیشین را در تعبیرات فشرده تری به عنوان تاکید چنین بازگو میکند : « اکنون ( که چنین است و شما دارای این امتیازات و افتخارات هستید ) نماز را بر پا دارید ، زکات را بدهید و به (ایین حق و ذیل عنایت ) پروردگار تمسک جویید» ( فاقیموا الصلواه و اتوا الزکوه و اعتصموا بالله ). که « مولی و سرپرست و یار و یاور شما اوست» ( هو مولیکم) « چه مولی و سرپرست خوبی ، و چه یار و یاور شایسته ای» ( فنعم المولی و نعم النصیر ). یعنی اگر به شما فرمان داده شده تنها به ذیل عنایت پروردگار تمسک جوئیید به خاطر ان است که او برترین و بهترین مولی و شاسیته ترین یار و یاور است.

 

منبع : برگزیده تفسیر نمونه ؛ زیر نظر استاد محقق ایه الله مکارم شیرازی؛ جلد سوم ؛ صفحه 237

(سوره حج ایه 78) در ایه ی قبل خداوند چهار دستور سازنده و مهم داده «ای کسانی که ایمان اورده اید رکوع کنید و سجده بجای اورید و پروردگارتان را عبادت کنید و کار نیک انجام دهید تا رستگار شوید » و در این ایه یعنی ایه ی 78 خداوند پنجمین دستور را در زمینه ی جهاد صادر کرده ، می گوید : « و در راه خدا جهاد کنید و حق جهادش را ادا نمائید » ( و جاهدوا فی الله حق جهاده ) «جهاد » در اینجا به معنی هرگونه جهاد و کوشش در راه خدا و تلاش برای انجام نیکی ها و مبارزه با هوس های سرکش (جهاد اکبر) و پیکار با دشمنان ظالم و ستمگر (جهاد اصغر) است. «حق جهاد» نیز معنی وسیعی دارد که از نظر کیفیت و کمیت و مکان و زمان و سایر جهات از جمله خلوص نیت ، همه را شامل میشود.

و از انجا که ممکن است این تصور پیدا شود این همه دستورات سنگین که هر یک از دیگری جامعتر و وسیعتر است چگونه بر دوش ما بندگان ضعیف قرار داده شده است؟ در دنباله ی ایه می فرماید : «او شما را برگزید» ( هو اجتبیکم ) و اینها همه دلیل لطف الهی نسبت به شماست. اگر برگزیدگان خدا نبودید این مسئولیت ها بر دوش شما گزارده نمیشد. و در تعبیر بعد می فرماید : « او کار سنگین و شاقی در دین (اسلام ) بر شما نگذارده است» ( و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ) یعنی اگر درست بنگرید اینها تکالیف شاقی نیستند ، بلکه با فطرت پاک شما هماهنگ و سازگارند.در سومین تعبیر می گوید : از این گذشته « از ایین پدرتان ابراهیم » پیروی کنید ( مله ابیکم ابراهیم )

سپس تعبیر دیگری در این زمینه دارد می گوید : « او شما را در کتاب های پیشین ، مسلمان نامید و همچنین در این کتاب اسمانی » ( هو سمیکم المسلمین من قبل و فی هذا ) و مسلمان کسی است که این افتخار را دارد که در برابر همه ی فرمان های الهی تسلیم است. سر انجام پنجمین و اخرین تعبیر شوق افرین را درباره مسلمانان کرده و انها را به عنوان الگو و اسوه امتها معرفی می کند و می فرماید : « هدف این بوده است که پیامبر ص شاهد و گواه بر شما باشد و شما هم گواهان بر مردم » ( لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونوا شهداء علی الناس ).

در پایان این ایه بار دیگر وظائف پنجگانه ی پیشین را در تعبیرات فشرده تری به عنوان تاکید چنین بازگو میکند : « اکنون ( که چنین است و شما دارای این امتیازات و افتخارات هستید ) نماز را بر پا دارید ، زکات را بدهید و به (ایین حق و ذیل عنایت ) پروردگار تمسک جویید» ( فاقیموا الصلواه و اتوا الزکوه و اعتصموا بالله ). که « مولی و سرپرست و یار و یاور شما اوست» ( هو مولیکم) « چه مولی و سرپرست خوبی ، و چه یار و یاور شایسته ای» ( فنعم المولی و نعم النصیر ). یعنی اگر به شما فرمان داده شده تنها به ذیل عنایت پروردگار تمسک جوئیید به خاطر ان است که او برترین و بهترین مولی و شاسیته ترین یار و یاور است.

 

منبع : برگزیده تفسیر نمونه ؛ زیر نظر استاد محقق ایه الله مکارم شیرازی؛ جلد سوم ؛ صفحه 237

خواندن 1692 دفعه

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

شما اینجا هستید: صفحه اصلی کلام نور جهاد و شهادت در قرآن سوره حج ایه 78