سوره حجرات ایه 9

سوره حجرات ایه 9

(سوره حجرات ایه 9) شان نزول : در شان نزول این ایه و ایه ی بعد امده است که میان دو قبیله اوس و خزرج اختلافی افتاد و همان سبب شد که گروهی از ان دو قبیله به جان هم بیفتند و با چوب و کفش یکدیگر را بزنند. ایه نازل شد و راه برخورد با چنین حوادثی را به مسلمانان اموخت.

تفسیر : مومنان برادر یکدیگرند قران در اینجا به عنوان یک قانون کلی و عمومی برای همیشه و همه جا می گوید : « و هرگاه دو گروه از مومنان با هم به نزاع و جنگ پرداختند انها را اشتی دهید » ( و ان طائفتان من المومنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما ) و این یک وظیفه ی حتمی برای همه ی مسلمانان است که از نزاع و درگیری و خونریزی میان مسلمین جلوگیری کنند ، و برای خود در این زمینه مسئولیت قائل باشند ، نه بصورت تماشاچی مانند بعضی بی خبران بی تفاوت از کنار این صحنه ها بگذرند. این نخستین وظیفه مومنان در برخورد با این صحنه هاست.

سپس وظیفه دوم را چنین بیان میکند :« و اگر یکی از ان دو بر دیگری تجاوز کند با گروه متجاوز پیکار کنید ، تا به فرمان خدا باز گردد» ( فان بغت احدیهما علی الاخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفی الی امر الله ). بدیهی است که اگر خون طائفه باغی و ظالم در این میان ریخته شود بر گردن خود اوست ، و به اصطلاح خونشان هدر است ، هرچند مسلمانند. به این ترتیب اسلام جلو گیری از ظلم و ستم را هرچند به غیمت جنگ با ظالم تمام شود لازم شمرده و بهای اجرای عدالت را از خون مسلمانان نیز بالاتر دانسته است ، و این در صورتی است که مساله از طریق مسالمت امیز حل نشود.

سپس به بیان سومین دستور پرداخته می گوید : « و هرگاه (طائفه ی ظالم ) بازگشت ( و زمینه صلح فراهم شد ) در میان ان دو طبق عدالت صلح بر قرار سازید» ( فان فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل ) یعنی : تنها به درهم شکستن قدرت طائفه ظالم قناعت نکنید بلکه این پیکار باید زمینه ساز صلح باشد و مقدمه ای برای ریشه کن کردن عوامل نزاع و درگیری وگرنه با گذشتن زمان کوتاه یا طولانی بار دیگر که ظالم در خود احساس توانائی کند بر می خیزد و نزاع را از سر می گیرد. و از انجا که تمایلات گروهی گاهی افراد را به هنگام قضاوت و داوری به سوی یکی از دو طائفه ی متخاصم متمایل می سازد و بی طرفی داوران را نقض می کند قران در چهارمین و اخرین دستور به مسلمانان هشدار داده می فرماید « و عدالت پیشه کنید خداوند عدالت پیشگان را دوست می دارد » ( واقسطوا ان الله یحب المقسطین )

 

منبع : برگزیده تفسیر نمونه ؛ زیر نظر استاد محقق ایه الله مکارم شیرازی؛ جلد چهارم ؛ صفحه 498

(سوره حجرات ایه 9) شان نزول : در شان نزول این ایه و ایه ی بعد امده است که میان دو قبیله اوس و خزرج اختلافی افتاد و همان سبب شد که گروهی از ان دو قبیله به جان هم بیفتند و با چوب و کفش یکدیگر را بزنند. ایه نازل شد و راه برخورد با چنین حوادثی را به مسلمانان اموخت.

تفسیر : مومنان برادر یکدیگرند قران در اینجا به عنوان یک قانون کلی و عمومی برای همیشه و همه جا می گوید : « و هرگاه دو گروه از مومنان با هم به نزاع و جنگ پرداختند انها را اشتی دهید » ( و ان طائفتان من المومنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما ) و این یک وظیفه ی حتمی برای همه ی مسلمانان است که از نزاع و درگیری و خونریزی میان مسلمین جلوگیری کنند ، و برای خود در این زمینه مسئولیت قائل باشند ، نه بصورت تماشاچی مانند بعضی بی خبران بی تفاوت از کنار این صحنه ها بگذرند. این نخستین وظیفه مومنان در برخورد با این صحنه هاست.

سپس وظیفه دوم را چنین بیان میکند :« و اگر یکی از ان دو بر دیگری تجاوز کند با گروه متجاوز پیکار کنید ، تا به فرمان خدا باز گردد» ( فان بغت احدیهما علی الاخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفی الی امر الله ). بدیهی است که اگر خون طائفه باغی و ظالم در این میان ریخته شود بر گردن خود اوست ، و به اصطلاح خونشان هدر است ، هرچند مسلمانند. به این ترتیب اسلام جلو گیری از ظلم و ستم را هرچند به غیمت جنگ با ظالم تمام شود لازم شمرده و بهای اجرای عدالت را از خون مسلمانان نیز بالاتر دانسته است ، و این در صورتی است که مساله از طریق مسالمت امیز حل نشود.

سپس به بیان سومین دستور پرداخته می گوید : « و هرگاه (طائفه ی ظالم ) بازگشت ( و زمینه صلح فراهم شد ) در میان ان دو طبق عدالت صلح بر قرار سازید» ( فان فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل ) یعنی : تنها به درهم شکستن قدرت طائفه ظالم قناعت نکنید بلکه این پیکار باید زمینه ساز صلح باشد و مقدمه ای برای ریشه کن کردن عوامل نزاع و درگیری وگرنه با گذشتن زمان کوتاه یا طولانی بار دیگر که ظالم در خود احساس توانائی کند بر می خیزد و نزاع را از سر می گیرد. و از انجا که تمایلات گروهی گاهی افراد را به هنگام قضاوت و داوری به سوی یکی از دو طائفه ی متخاصم متمایل می سازد و بی طرفی داوران را نقض می کند قران در چهارمین و اخرین دستور به مسلمانان هشدار داده می فرماید « و عدالت پیشه کنید خداوند عدالت پیشگان را دوست می دارد » ( واقسطوا ان الله یحب المقسطین )

 

منبع : برگزیده تفسیر نمونه ؛ زیر نظر استاد محقق ایه الله مکارم شیرازی؛ جلد چهارم ؛ صفحه 498

خواندن 1968 دفعه

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

شما اینجا هستید: صفحه اصلی کلام نور جهاد و شهادت در قرآن سوره حجرات ایه 9