سوره عادیات ایه 1و2و4و5

سوره عادیات ایه 1و2و4و5

سوگند به جهادگران بیدار!

(ایه 1)  این سوره با سوگندهای بیدارگری اغاز شده ، نخست می فرماید : « سوگند به اسبان دونده (مجاهدان) در حالی که نفس زنان پیش می رفتند » ( والعادیات ضبحا )

(ایه 2) سپس می افزاید : « و سوگند به افروزندگان جرقه ی اتش » در برخورد سمهایشان با سنگ های بیابان ( فالموریات قدحا ). اسبان مجاهدانی که چنان با سرعت به سوی میدان نبرد حرکت میکنند که از اثر برخورد سم انها به سنگ ها ی بیابان جرقه تولید می شود.

(ایه 4) سپس به یکی دیگر از ویژگی مجاهدان و مرکب های انها اشاره کرده ، می افزاید : ان چنان بر دشمن هجوم سریع می برند « که گرد و غبار به هر سو پراکنند» ( فاثرن به نقعا )

(ایه 5) و در اخرین ویژگی از ویژگی انها می فرماید : « و (ناگهان) در میان دشمن ظاهر شدند » (فوسطن به جمعا ).

 

چنان هجوم انها غافلگیرانه و برق اسا بود که در چند لحظه صفوف دشمن را از هم شکافته و به قلب انها هجوم بردند ، و جمعیت انها را از هم متلاشی کردند ، و این نتیجه ی همان سرعت عمل و بیداری و امادگی و شهامت و شجاعت است. از اینجا روشن میشود که جهاد ان چنان عظمتی دارد که حتی نفسهای اسبهای مجاهدان شایسته ی سوگند است ، و همچنین جرقه های ناشب از برخورد سمشان به سنگها ، و همچنین گرد و غباری که در فضا پخش میکنند ، اری گرد و غبار صحنه ی جهاد هم پرارزش و با عظمت است.

 

منبع : برگزیده تفسیر نمونه ؛ زیر نظر استاد محقق ایه الله مکارم شیرازی؛ جلد پنجم ؛ صفحه 562

سوگند به جهادگران بیدار!

(ایه 1)  این سوره با سوگندهای بیدارگری اغاز شده ، نخست می فرماید : « سوگند به اسبان دونده (مجاهدان) در حالی که نفس زنان پیش می رفتند » ( والعادیات ضبحا )

(ایه 2) سپس می افزاید : « و سوگند به افروزندگان جرقه ی اتش » در برخورد سمهایشان با سنگ های بیابان ( فالموریات قدحا ). اسبان مجاهدانی که چنان با سرعت به سوی میدان نبرد حرکت میکنند که از اثر برخورد سم انها به سنگ ها ی بیابان جرقه تولید می شود.

(ایه 4) سپس به یکی دیگر از ویژگی مجاهدان و مرکب های انها اشاره کرده ، می افزاید : ان چنان بر دشمن هجوم سریع می برند « که گرد و غبار به هر سو پراکنند» ( فاثرن به نقعا )

(ایه 5) و در اخرین ویژگی از ویژگی انها می فرماید : « و (ناگهان) در میان دشمن ظاهر شدند » (فوسطن به جمعا ).

 

چنان هجوم انها غافلگیرانه و برق اسا بود که در چند لحظه صفوف دشمن را از هم شکافته و به قلب انها هجوم بردند ، و جمعیت انها را از هم متلاشی کردند ، و این نتیجه ی همان سرعت عمل و بیداری و امادگی و شهامت و شجاعت است. از اینجا روشن میشود که جهاد ان چنان عظمتی دارد که حتی نفسهای اسبهای مجاهدان شایسته ی سوگند است ، و همچنین جرقه های ناشب از برخورد سمشان به سنگها ، و همچنین گرد و غباری که در فضا پخش میکنند ، اری گرد و غبار صحنه ی جهاد هم پرارزش و با عظمت است.

 

منبع : برگزیده تفسیر نمونه ؛ زیر نظر استاد محقق ایه الله مکارم شیرازی؛ جلد پنجم ؛ صفحه 562

خواندن 976 دفعه

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

شما اینجا هستید: صفحه اصلی کلام نور جهاد و شهادت در قرآن سوره عادیات ایه 1و2و4و5