جهاد و شهادت در قرآن

جهاد و شهادت در قرآن

مسئله شهيد و شهادت از مسائل بزرگ و سرنوشت ساز در تاريخ بشريت است. انسان‏ها، از آدم ابوالبشر تا عصر حاضر، همواره در پيكار و نبردى پنهان و آشكار بسر مى‏برند. دسته‏اى در راه حق و دسته‏اى در كوره راه باطل. شيطان، به عزت و جلال خداى بزرگ سوگند ياد كرده تا در ميان بنى آدم تخم نفاق و كينه بكارد و در سر هر دو راهى بنشيند و در نزاعى مداوم، مانع سلوك الى الله شود. اينجاست كه فلسفه جهاد، گزينش حق و نابودى باطل شكل ميگيرد. مبارزه‏ها آغاز مى‏گردد. هر كس به راهى مى‏رود و هدفى را دنبال مى‏كند. برخى به سوى مطامع دنيوى و برخى به سوى محبوب حقيقى. در اين ميان، بر جستگانى را مى‏بينيم كه من و منيت را به بوته فراموشى سپرده و در همه جا و همه چيز، جمال محبوب را شاهدند. اينان ره يافتگان كوى وصالند. اينان خلفاى به حق حضرت احديتند. اينان گزيده خلق اند و تبلور « انى جاعل فى الارض خليفه » اينان پاى كوبان مسلخ عشق اند. اينان طائران بلند آشتان حيات جاويدند. اينان خونين كفنان مخلص معبود اند. اينان زاهدان شب و شيران وادى پيكار، در روزند. و خلاصه كلام‏ اينان شهيدان شاهدند. قرآن كريم آيات متعددي درباره «جهاد و شهادت»‌ در راه خدا ذكر مي‌فرمايد كه به ذكر پاره‌اي از آنها مي‌پردازيم.

شما اینجا هستید: صفحه اصلی کلام نور جهاد و شهادت در قرآن