جواد اسعد شیتنه

جواد اسعد شیتنه فرمانده لشکر سوم زرهی عراق در جنگ هشت ساله ایران و عراق بود. که در تاریخ (درگذشته ۲۴ مه ۱۹۸۲) به دستور صدام اعدام شد. سرهنگ ستاد شیتنه در پی حملات دوم و سوم خرداد ۱۳۶۱ و در جریان عملیات بیت المقدس به دستور صدام به همراه سرهنگ دوم ستاد محسن عبدالله فرمانده تیپ ۱۲ زرهی ابن ولید تیرباران شد. اتهام وی ترس و تردید در انجام ماموریت ضد حمله و عدم برخورد مناسب برای ایجاد ترس در میان نیروهای تحت امرش بود.

خواندن 2972 دفعه
شما اینجا هستید: صفحه اصلی فعالیت ما فرماندهان نظامی عراق جواد اسعد شیتنه