فعالیت ها ما

بـــــسم رب الشـــهدا و الصـــدیقین

خداوندا تو را سپاس که راه همنشینی با شهدا را به ما نشان دادی

 
انسان ممکن است چیزی را از چشم همه مخفی کند، ولی همه چیز ما در نزد خدا حفظ می‌شود، و اعمال ما را به خود ما برمی‌گرداند.
 صحیفه امام » جلد ۱۹ » صفحه ۱۷۹

 

اگر برای دنیا یک کاری بکنید، البته وقتی دیدید دنیا خیلی تأمین نشد دلسرد می‌شوید، اما کسی که برای خدا کار می‌کند دلسرد نباید بشود، معنا ندارد دلسردی. هرچه زحمت زیادتر، ارج زیادتر. هرچه گرفتاری زیادتر، پیش خدا ارجمندتر خواهد بود.

صحیفه امام خمینی » جلد ۱۵ » صفحه ۱۰۱

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی فعالیت ما