عملیات های سال چهارم جنگ

عملیات های سال چهارم جنگ

سال سوم جنگ درحالی به پایان رسید که تلاش های جمهوری اسلامی ایران برای ورود به خاک عراق ناکام ماند. هرچند در منطقه شمالغرب و جبهه حاج عمران ارتفاعات مهم عراق تصرف شد ولی تاثیرات سیاسی و نظامی این اقدام برای سرنوشت جنگ تعیین  کننده نبود. انچه بیشتر در سطح جهانی موجب گردید فشار سیاسی برای تحمیل صلح به ایران تشدید شود عدم موفقیت در دو عملیات بسیار بزرگ والفجر مقدماتی و والفجر 1 بود که با تبلیغات فراوان انجام گردید دفاع چند لایه عراق با استفاده از وضعیت غیر قابل عبور رمل های فکه حتی اجازه رسیدن نیروهای خودی را به خطوط پدافندی نداد ضمن اینکه حجم اتش غیر قابل تصور توپخانه نیز مواضع ایران را هدف قرار داده بود. در سال چهارم اندیشه انجام یک عملیات وسیع و تصرف اهداف مهمی در خاک عراق به اطراف هورالعظیم متمایل شد. به دلیل وضعیت خاص منطقه و وجود موانع طبیعی عراق موانع مصنوعی قابل توجهی را به کار نگرفته بود لذا عملیات خیبر در دو جبهه طراحی شد . جبهه اول هورالعظیم و تصرف جزایر مجنون و رسیدن به جاده العماره بصره و جبهه دوم منطقه زید و حسینیه برای نزدیک شدن به شرق بصره ، در جبهه دوم به دلیل انکه این منطقه در سال دوم جنگ با عملیات رمضان ازمایش شده و پس از ان نیز مواضع و موانع عراقی ها چندین برابر شده بود علی رغم تلاش گسترده یگان های خط شکن،نیروی زمینی ارتش به موفقیت کامل نرسید و تنها توانست با زمین گیر کردن نیروهای عراقی از فشار در جزایر مجنون بکاهد. در این جبهه دو لشکر سپاه به عنوان احتیاط بکار گرفته شد. در جبهه اول با کمک توپخانه ، هوانیروز و نیروی هوایی ارتش ، نیروهای حمله کننده سپاه توانستند جزایر مجنون را تصرف کنند. ولی از رسیدن به جاده العماره بصره باز ماندند.تصرف جزایر مجنون توسط ایران و بمباران شیمیایی این جزایر توسط عراق باز تاب های سیاسی گسترده ای را در جهان به دنبال داشت. دنیای استکبار همه جانبه عراق را پشتیبانی و حمایت میکرد و در طرف مقابل محدودیت ها و تحریم های اقتصادی گسترده ، فشار بسیار گسترده ای را به ایران تحمیل و تامین هزینه ادامه جنگ را دشوار کرده بود. در اواخر سال چهارم جنگ تابستان 1363 انجام عملیات در منطقه فاو مورد توجه قرار گرفت ولی به دلیل عدم توانایی برای تامین نیازمندیهای ان انجام نشد. سال چهارم جنگ در حالی پایان یافت که جا پای ایران در داخل خاک عراق در جزایر مجنون نتوانسته بود تاثیری بر روند اقدامات سیاسی به نفع ایران داشته باشد. و وضعیت توقف دو  کشور در مقابل یکدیگر مطلوب تریت حالت برای امریکا و کشورهای حامی عراق محسوب میگردید. نیروهای جمهوری اسلامی ایران به دنبال راهی برای خروج از این وضعیت بودند و بدین گونه سال پنجم جنگ اغاز شد . در سال چهارم جنگ حفظ مواضع پدافندی سرتاسر جبهه های نبرد به عهده ی نیروی زمینی ارتش بود و این نیرو علی رغم گسترش یگان ها در مواضع پدافندی عملیات های افندی را با کمک سپاه طراحی و اجرا میکرد. در این سال تعداد عملیات ها بسیار محدود بود مجموع عملیات های انجام شده در سال چهارم شش عملیات بود که دو عملیات والفجر4 و خیبر با نقشه های مربوطه در این فصل توضیح داده شده است. در این سال نیز فعالیت قابل ثبت از عراق جهت حمله به مواضع ایران گزارش نگردیده است.

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی عملیات های نطامی ایران عملیات های سال چهارم جنگ