افندی شرهانی

عملیات افندی شرهانی

1364/04/20

نیروهای عراقی در مورخه 18/04/1364 با انجام یک تک محدود توانسته بودند به مواضع نیروهای ایرانی در منطقه شرهانی رخنه کرده و قسمتی از خطوط مقدم را در این منطقه تصرف کنند. با توجه به اهمیت موضوع ، لشکر 21 حمزه از نیروی زمینی ارتش بلافاصله طرح عملیاتی خود را با همکاری گروهانی از هوابرد و اتشبار های گروه 33 توپخانه به اجرا در اورد و ضمن وارد اوردن تلفات و ضاعیات سنگین به دشمن توانست مواضع اشغال شده را بازپس گرفته و پاتک سنگین عراقی ها را که روز 21 تیر ماه با اتش سنگین توپخانه و پشتیبانی هوایی انجام شد دفع نماید.


نتیجه:

*- ازاد سازی مواضع اشغال شده از دست نیروهای عراقی

*- کشته و زخمی شدن ده ها نفر از عراقی ها و به اسارت در امدن پنجاه نفر


منبع :

اطلس نبردهای ماندگار / عملیات های نیروی زمینی در هشت سال دفاع مقدس / چاپ پنجم – صفحه 109

 

پیوند به دیگر وبگاه ها

 

خواندن 885 دفعه