پدافندی ارتفاع 402

عملیات پدافندی ارتفاع 402

1363/11/11

یکی از حساس ترین نقاط منطقه غرب ایران در رشته ارتفاعات مرزی در منطقه عمومی سومار ارتفاع 402 می باشد که میدان دید و تیرخوبی به همه جهات داشته و امکان دیدبانی و کنترل مناسبی روی محور نفت خانه به مندلی در عراق و نفت شهر و سومار در ایران فراهم می سازد و همچنین کنترل دره سانواپا را که در ارتفاعات مرزی کهنه ریگ و سلملن کشته را از یکدیگر جدا می نماید آسان می سازد. تمام فعالیت های پشتیبانی و آماد رسانی که به منظور ادامه دفاع در مقابل نیروهای ایرانی روی ارتفاعات مرزی کهنه ریگ ارزش حیاتی داشته است. با استفاده از جاده های نظامی واقع در سومار و نفت شهر صورت می پذیرفت. که درصورت سقوط ارتفاع 402 و اشغال آن توسط عراق محدودیت فوق العاده ای درمنطقه ایجاد شده و موجب وارد آمدن خسارت های سنگین و تلفات و ضایعات فراوان بر نیروهای ایرانی می گردید. نیروهای عراقی با درک این موضوع عملیات خود را در ساعت 5صبح مورخ 11بهمن63 آغاز نمودند.


نتیجه:

*- دشمن بااجرای آتش سنگین به طرف مواضع خودی پیشروی نمود . ابتدا مواضع کمین خودی و سپس ارتفاع کله قندی را با تحمل خسارت فراوان به تصرف در آورد

*-  از تلفات و ضایعات دشمن گزارشی واصل نشده است.


منبع :

اطلس نبردهای ماندگار / عملیات های نیروی زمینی در هشت سال دفاع مقدس / چاپ پنجم – صفحه 101

خواندن 792 دفعه