عملیات های سال پنجم جنگ

عملیات های سال پنجم جنگ

برسی مناطق عملیاتی جهت دستیابی به طرحی که بتواند ضمن تضمین موفقیت یک عملیات منطقه مهمی را نیز مورد هدف قرار دهد در سال پنجم نیز ادامه یافت. ولی با توجه به میزان امکانات کشور برای حمایت از جنگ هیچکدام از طرح ها قابلیت اجرایی پیدا نمیکرد. برای گرم نگه داشتن صحنه نبرد و جلوگیری از رخوت و سستی نیروهای حاظر در منطقه عملیات و گرفتن فرصت از عراق که در حال گسترش سازمان و تجهیزات فوق العاده یگان هایش بود از تاریخ 1363/07/25 با انجام عملیات عاشورا در منطقه میمک نبرد های محدود نیروهای ایرانی اغاز گردید و تا 1364/06/30 بیش از پنجاه عملیات در تمام جبهه ها انجام شد که فقط در موارد محدودی که به ان اشاره میشود به تنایج متوسطی رسید. این در حالی بود که عراق با موشک های خود شهرهای ایران را مورد هدف قرار داده و پس از تهدیدات مکرر اسکله های خارک را به اتش کشید و جمهوری اسلامی ایران را از نظر تامین منابع پشتیبانی جنگ سخت تحت فشار قرار داد. عملیات بدر در چنین شرایطی برای تکمیل عملیات خیبر و دستیابی به اهداف مورد نظر در منطقه هورالعظیم اغاز شد. نیروهای ارتش و سپاه بطور کامل ادغام شده و به شکل غیر قابل انتظاری خطوط دشمن را شکسته و جاده العماره -  بصره را قطع کرده و درحالیکه اماده میشدند تا مواضع بدست امده را تثبیت کنند با فشار فوق العاده عراق و بمباران شیمیایی گسترده با گاز خردل ، حفظ مواضع تصرف شده ممکن نشد و بجز هدف کوچکی در جاده خندق بقیه مواضع تصرفی تخلیه گردید. و باز هم جنگ از یک راه حل نظامی که بتواند تاثیر گزار بر تصمیم گیری های سیاسی به نفع ایران باشد باز ماند. در مقابل عراق که در سه سال گذشته جنگ هیچگونه تحرکی را برای باز پس گیری مواضع خود انجام نداده بود فعالیت یگان هایش را با انجام عملیات های کوچک و محدود اغاز کرد گه گاهی منجر به شکست و زمانی منجر به تصرف اهداف بسیار محدود در خطوط مقدم میشد. این مطلب به خوبی نشان میداد که عراق ضمن گسترش جنگ به طرف شهرها و اهداف غیر نظامی  در جبهه های درگیر نیز تمایل به تداوم جنگ دارد.  حتی در سال پنجم جنگ عملیات قادر هم در شمالغرب نتوانست پشتیبانی مناسبی را برای مواضع سیاسی در صحنه بین المللی فراهم اورد . جنگ مانند سه سال گذشته در حالت نامطلوبی برای ایران سپری گردید و ششمین سال جنگ اغاز شد. در سال پنجم تعداد 50 عملیات افندی و 10 عملیات پدافندی صورت گرفت که تعداد یازده عملیات افندی و پدافندی همراه نقشه و اطلاعات مربوط به ان در این صفحه امده است.

شما اینجا هستید: صفحه اصلی عملیات های نطامی ایران عملیات های سال پنجم جنگ